Överlåta fastighet genom gåva

2017-04-30 i Gåva
FRÅGA
Jag håller på att upprätta ett gåvobrev avseende fastighet till ett barnbarn. Skall barnbarnet som mottagare godkänna överlåtelsen i gåvobrevet? Kan ni ge ett ex. på hur detta skall formuleras.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om du ska överlåta en fastighet som gåva, måste gåvobrevet upprättas enligt reglerna i jordabalken (1970:944). Av 4 kap. 29 § framgår att

- gåvoavtal ska ingås skriftligt,

- vara undertecknat av både gåvogivaren och gåvotagaren,

- innehålla en överlåtelseförklaring,

- och fastigheten måste specificeras.

Du bör alltså inledningsvis avge en överlåtelseförklaring där det anges att du ger bort fastigheten som gåva till ditt barnbarn. Därefter ska du ange vilken fastighet det är fråga om, att den överlåts för 0 kr samt vilket datum. Avslutningsvis ska ni båda skriva under gåvobrevet. Om dessa formkrav inte uppfyllas, är avtalet ogiltigt. I övrigt beror det på omständigheterna i det enskilda fallet.

Vänligen hör av dig till mig via mail om du behöver Lawlines hjälp att upprätta ett gåvobrev som uppfyller lagens krav.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (759)
2021-11-28 Kan uppdragstagare vägra ge ut pengar trots uppdragsgivares instruktion?
2021-11-27 Kan jag ge del av fastighet till min partner?
2021-11-23 Vad händer när något som har utlovats i gåva ärvs bort?
2021-11-22 Kan min partner ge mig en del av hans lägenhet som gåva?

Alla besvarade frågor (97391)