Överlåta en näringsfastighet i gåva till ett av överlåtaren ägt AB

FRÅGA
Kan man på något sätt se det som en gåva och undvika kapitalvinstbeskattning när en näringsfastighet överförs från en enskild firma till ett aktiebolag. Det är tänkt att överlåtelsen ska ske över inköpspris men under taxeringsvärdet. Näringsfastigheten ägs till 100% av min pappa. Hur ser det ut om han äger AB till 100% själv? Hur är scenariet om vi barn är delägare i AB? Hur stor del måste min pappa respektive barnen äga för att det ska ses som en gåva? Är det några andra frågor eller parametrar som måste räknas in för att det ska räknas som en gåva förutom inköpspris och taxeringsvärde?Läste någonstans att man slapp stämpelskatt om det anses som en gåva. Stämmer det? Gäller detta även när man ger en gåva till ett AB? Hur ser det ut i vårat fall ovan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Inkomstskattelagen (IL).

Hur mycket måste ni barn äga i AB:t?
Att gåva bort en fastighet till ett aktiebolag som överlåtaren äger till 100 % är inte möjligt då gåvomomentet saknas. Detta framgår av RÅ 1993 ref. 43 I. Din far kan med andra ord inte genomföra en avyttring i form av gåva om han äger AB:t helt själv.

Däremot finns det andra avgöranden som säger att det kan gå att få igenom en gåva då din pappa bara är delägare i AB:t. I ett rättsfall konstaterade man dock att det inte var tillräckligt att de närstående vad delägare till 20 %, RÅ 1993 ref 43 II. Senare, i ett annat rättsfall, rörde det sig om ett AB som istället ägdes till 40 % av de närstående och till 60 % av överlåtaren. Detta ansågs okej ur gåvosynpunkt, RÅ 2001 ref 2.

Detta skulle med andra ord kunna bekräfta att om ni barn åtminstone äger 40 % av AB:t så bör det gå igenom som en gåva. Något man dock ska tänka på är att vid en överlåtelse som detta, där flera parter är inblandade, kan man inte enbart se till varje överlåtelse för sig, utan man måste vid bedömningen om det är frågan om köp eller gåva se till samtliga transaktioner. För detta kan ni behöva hjälp genom att anlita en jurist.

Gåva av fastighet
För att en överlåtelse av en fastighet ska räknas som en gåva krävs det att ersättning understiger såväl marknadsvärde som taxeringspris. Då behöver ingen vinstbeskattning göras, 44 kap. 3 § IL. Stöd för detta finns i RÅ 1969 ref. 32, RÅ 1969 Fi 756 och RÅ 1981 1:29.

En annan sak som är viktig att tänka på är att överlåtelsen bör ske till en närstående som er far har en nära relation med för att Skatteverket ska presumera en gåvoavsikt. Det jag vill komma till är att det således är viktigt att det är just ni som är hans barn som blir delägare i AB:t och ingen annan utomstående.

Avslutning och råd
Sammanfattningsvis ska det vara möjligt för er att få igenom en gåva av fastigheten till AB:t. Detta förutsätter dock att ni barn blir delägare med 40 %. Vid denna överlåtelse råder jag er att ta hjälp av en jurist så allt går rätt till och ingen vinstbeskattning sker. Detta kan vi hjälpa er med här på vår byrå. Är ni intresserade av detta är det bara att återkomma till mig. Annars hoppas jag att du fick svar på dina frågor och har du några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag.

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (247)
2021-05-24 Överlåta lägenhet via gåva eller till underpris?
2021-04-30 Var kan man hitta en fastighets anskaffningsvärde?
2021-04-30 Lösa ut syskon ur ärvd fastighet.
2021-04-18 Kan man kvitta skatt på vinst vid husförsäljning när man köper en ny fastighet?

Alla besvarade frågor (93065)