FrågaAVTALSRÄTTGåva17/09/2020

Överlåta del av fastighet som gåva

Hej!

Jag äger ett sommarställe till 100 % och vill nu ge mina två vuxna barn 20% vardera av detta, så att jag fortfarande äger 60%. Hur gör jag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ditt sommarställe är fast egendom blir Jordbalken (JB) tillämplig.

Gåvobrev med överlåtelseförklaring

När det kommer till gåvor av fast egendom finns särskilda krav uppställda för att gåvan ska bli giltig. För det första behöver du upprätta ett gåvobrev. Gåvobrevet ska innehålla en överlåtelseförklaring. I överlåtelseförklaringen ska det framgå vem gåvogivaren är, det vill säga du, och vem gåvomottagaren är, det vill säga dina barn. Det ska också framgå hur stor andel du överlåter. Den fullständiga fastighetsbeteckningen behöver också framgå. Utöver detta krävs att både du och dina barn skriver under gåvobrevet (4 kap 29 § och 4 kap 1 § JB). Man kan även ha med eventuella villkor samt uppgifter på ort och datum. Ett villkor kan vara till exempel att fastigheten ska utgöra enskild egendom, det vill säga att fastigheten inte ska ingå i en eventuell bodelning om någon av dina barn skulle skilja sig. När gåvobrevet är skrivet är gåvan giltig.

Gåvobrevet ska upprättas i närvaro av två vittnen. Vittnena ska också skriva under gåvobrevet. Detta krävs för att Lantmäteriet ska bevilja lagfart (20 kap 7 § JB).

Lagfart

Dina barn behöver efter detta söka lagfart (20 kap 1 § JB). Detta görs genom att gåvobrevet skickas in till inskrivningsmyndigheten Lantmäteriet (20 kap 5 § JB). Detta ska göras inom 3 månader från det att gåvobrevet upprättades (20 kap 2 § JB).

Ingen gåvoskatt

Eftersom gåvoskatten är avskaffad behöver dina barn inte betala någon skatt på gåvans värde. Du får inte heller göra något motsvarande skatteavdrag för gåvan (8 kap 2 § inkomstskattelagen).

Hoppas att svaret var till hjälp!

Om du behöver ytterligare hjälp med att skriva ett gåvobrev är du välkommen att boka tid hos våra jurister. Du är också välkommen att kontakta oss igen om du har några särskilda frågor kring till exempel samägandet av fastigheten.

Vänliga hälsningar

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning