Överlåta byggnad på fastighet separat

2019-01-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej äger två fastigh som står på samma tomt obs stor tomt . Vill inte stycka av men min bror vill ha det ena huset kan vi skriva något lagligt kontrakt på att han äger det ena huset jag det andra .
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag uppfattar det som att du äger en större fastighet där två byggnader (hus) finns uppförda. Notera att fastighet såsom det refereras till i dagligt tal inte har samma betydelse i rättslig mening. Enligt 1 kap. 1 § jordabalken (JB) är en fastighet en avgränsad del mark (alltså den tomt du refererar till i din fråga) och byggnaderna som står på marken utgör tillbehör till fastigheten enligt 2 kap. 1 § JB.

Kan byggnad som står på en fastighet överlåtas separat?

Att överlåta fastighetstillbehör kräver för sakrättslig giltighet avskiljande enligt 2 kap. 7 § JB. För att en överlåtelse av tillbehöret (byggnaden i det här fallet) ska vara giltig även gentemot tredje man krävs alltså att den flyttas bort från fastigheten. Att avskilja en byggnad från en fastighet är av förklarliga skäl inte helt enkelt men om din bror kan tänka sig att nyttja byggnaden utan att i rättslig mening vara dess ägare kan någon form av nyttjanderättsavtal vara en tänkbar lösning.

För att säkerställa att ni undertecknar ett nyttjanderättsavtal som möter din och dina brors krav och är korrekt utfört rent juridiskt råder jag dig att ta kontakt med en verksam jurist.

Du kan boka ett möte med en av Lawline:s jurister genom att klicka här!

Hoppas att mitt svar gav dig lite klarhet i frågan!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1951)
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet
2020-06-26 ​Vad gäller när grannens trädgrenar inkräktar över tomtgränsen?

Alla besvarade frågor (81689)