Överklagande av FK:s omprövningsbeslut

2021-01-31 i Försäkringskassan
FRÅGA
Kan man anmäla fösäkringskassan för tjänstefel?Jag har en väninna som fått diagnosen Me och kan inte arbeta på grund av sin sjukdom Hon har blivit utförsäkrad av Försäkringskassan och som hon överklagat. Avslag på överklagan. Tjänstemannen på FK vill att hon nu ska arbeta 100%. Stor skymf!!!Hur göra för att gå vidare i detta ärendet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga enligt följande, din vän är sjuk men fått avslag på sin ansökan om sjukpenning. Hon överklagade beslutet men fick avslag på överklagandet. Du undrar om man kan anmäla Försäkringskassan för tjänstefel.

Tjänstefel

Till att börja med så kan du inte anmäla Försäkringskassan i sig för tjänstefel. Det är snarare tjänstemannen i ditt fall som kan anmälas för detta brott. Det krävs för det första att den uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften, (20 kap 1 § Brottsbalken, BrB). Med myndighetsutövning avses offentlig maktutövning där någon fattar ett beslut som kan vara antingen gynnande eller betungande för den enskilde. Som jag har förstått det, är det en tjänsteman som fattade beslutet i ditt fall. Det innebär att kravet på myndighetsutövning är uppfyllt. På grund av brist på information kan jag tyvärr inte uttala vad en anmälan om tjänstefel kommer att leda till. Dock måste en tjänsteman beakta lagens ord, syfte och lagens förarbeten när hen ska besluta om ett ärende.

Hur ska hon gå vidare med ärendet?

Det framgår av din fråga att din vän överklagade kassans beslut men fått avslag. Jag tolkar det dock som att din vän har begärt omprövning och fått avslag av kassan, eftersom det är de som gör omprövningen. Det hon kan göra i detta fall, i och med att du nämner att hon fått en sjukdom, är att överklaga omprövningsbeslutet till förvaltningsrätten (en allmän förvaltningsdomstol). Överklagandet ska skickas skriftligen till omprövningsenheten inom två månader från den dag hon tagit del av omprövningsbeslutet. Du kan kika på Försäkringskassans hemsida för att se hur ett överklagande ska skrivas och skickas in.

Sammanfattningsvis:

På grund av bristande information angående tjänstemannen har jag svårt att bedöma vad en anmälan om tjänstefel kommer att leda till. Jag kan varken rekommendera eller avråda från ett sådant steg. Ni kan dock bedöma detta med hänsyn till rekvisiten som jag skrev i början. Din vän kan dock överklaga omprövningsbeslutet till förvaltningsrätten.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soad Garar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (221)
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet

Alla besvarade frågor (97633)