Överklagan till HD samt körkortsingripande vid brottmål

2015-05-24 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Min man dömdes i hovrätten för grovt olaga hot och misshandel mot mig och min dotter. Kan han överklaga till Högsta domstolen? Blir han av med sitt körkort? Hans promillehalt var 1.39.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag behandlar först frågan om överklagan till Högsta domstolen, därefter kommer jag att förklara på vilken grund Transportstyrelsen möjligen kan initiera ett körkortsingripande gällande din man.

För att Högsta domstolen ska pröva hovrättens dom krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd meddelas endast om det är av vikt för rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar ärendet eller om det finns synnerliga skäl till en prövning, så som att det föreligger grund för resning eller liknande, 54 kap. 10 § rättegångsbalken (här). Det här betyder i princip att Högsta domstolen endast tar upp extraordinära fall.

Din man behöver alltså ett prövningstillstånd från Högsta domstolen för att de ska ta upp hans eventuella överklagan. Huruvida Högsta domstolen skulle bevilja prövningstillstånd är inte möjligt för mig att bedöma eftersom Högsta domstolen gör bedömningar från fall till fall utifrån premisserna i målet.

Angående körkortet uppfattar jag det som att din man hade 1.39 i promillehalt när han begick brotten grovt olaga hot och misshandel mot dig och din dotter, inte att han körde bil när han hade den här promillehalten. Det är denna grund jag kommer att besvara frågan på. Återkom gärna om jag har missuppfattat situationen.

Din man har alltså inte blivit dömd för ett trafikbrott. Transportstyrelsen kan ändå initiera ett körkortsingripande om det kommer till deras kännedom att din man exempelvis har alkoholproblem och därför är opålitlig i nykterhetshänseende och inte bör ha körkort, 5 kap. 3 § 5 punkten körkortslagen (här). Huruvida det här kommer att ske eller inte beror på hur Transportstyrelsen bedömer situationen, det är även här svårt för mig att uttala mig kring deras bedömning. Du borde dock ha en bra överblick över din mans förhållande till alkohol varför jag tänker att svaret åtminstone kan ge dig en vägledning.

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1041)
2020-07-28 Preskription av verkställighet
2020-07-26 Kan jag få resning i en tredskodom som meddelats mot mig?
2020-07-25 Gallringsregler
2020-07-24 Företag vägrar betala - rätt tingsrätt och bevis?

Alla besvarade frågor (82613)