Överklagan och hårdare straff

2020-05-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Min fd man är dömd för grov kvinnofridskränkning i tingsrätten mot mig, och han överklagade till hovrätten. Han är fortsatt häktad i väntan på dom, så han kommer bli dömd igen, så min fråga är, hur stor är chansen att hans straffet skärps även om åklagaren inte har överklagat? Med vänliga hälsningar, Ulrika
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Svaret på din fråga finner du i Rättegångsbalken (51 kap. 25 § Rättegångsbalken).

Bestämmelsen reglerar en allmän princip inom processrätten till förmån för den tilltalade, i det här fallet din exman. Enligt principen får den tilltalades överklagan ensamt aldrig leda till en hårdare påföljd i högre rätt.

I ditt fall innebär detta att överklagar bara din man domen, dvs. underlåter åklagaren att överklaga, får inte Hovrätten döma till en påföljd som är att anse som strängare än den som tingsrätten dömt till. Det innebär att Hovrätten inte kan höja fängelsestraffet som tingsrätten utdömt.

Bestämmelsen finns till för den tilltalade och dennes personlige säkerhet. En tilltalad ska inte riskera att få ett hårdare straff om denne vill få en felaktig dom prövad av högre instans.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1066)
2020-09-27 Finns det en tidsgräns inom vilken polisförhör måste hållas?
2020-09-27 Förundersökning fram till rättegång
2020-09-27 När kan polisen genomföra en husrannsakan och beslagta föremål?
2020-09-26 Hur får man tillbaka beslagtagen egendom?

Alla besvarade frågor (84436)