Överklagan av utländsk dom

2017-11-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej!jag har en närstående som har blivit dömd för grovt narkotikabrott (7+ år) i Turkiet medan hans kompanjon blev helt frikänd från påföljd. Vi menar att domen inte är rättvis och att Turkiets rättssystem är korrupt. Vi skulle därför vilja gå vidare med detta till högre domstol och undrar vem vi kan vända oss till? Är det Europadomstolen?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I första hand bör ni försöka överklaga domen till en högre turkisk rättsinstans. Befinner ni er i Turkiet bör ni vända er till den svenska ambassaden för att få information om hur ni bör gå tillväga. I sista hand går det även att vända sig till Europadomstolen. I artikel 6 stadgas rätten till en rättvis rättegång. Turkiet tillhör en av de 49 stater som ratificerat Europakonventionen. Europadomstolens avgöranden är bindande för konventionsstaterna; om Europadomstolen finner att en stat brutit mot konventionen blir påföljden att staten måste ändra tillämpningen av lagen. Domstolen kan även utfärda skadestånd till sökanden. Observera att Europadomstolen inte kan ändra eller upphäva ett beslut av den nationella domstolen.

För att Europadomstolen ska uppta en ansökan måste vissa krav vara uppfyllda. För det första måste sökanden ha uttömt alla nationella rättsmedel för att överklaga beslutet. Det innebär exempelvis att man överklagat beslutet till en högre instans. För det andra måste en godtagbar ansökan ske inom 6 månader från att det slutgiltiga beslutet fattats av en inhemsk domstol (talefrist). Ansökan, som sker enligt formulär, ska vara skriftligt och innehålla utförliga uppgifter om den aktuella frågan. Det kan exempelvis behövas bifoga en kopia av domen. Mer information om vilka krav som ställs på en ansökan till Europadomstolen hittar du här. Det bör nämnas att en process i Europadomstolen kan ta lång tid och bli väldigt kostsam. Turkiet har dessutom fått kritik för att inte efterfölja Europadomstolens beslut och på senare tid har det turkiska rättssystemets oberoende minskat till följd av presidentens utökade maktbefogenheter.

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1189)
2021-09-14 Vad innebär begreppet rättsfaktum?
2021-09-12 Stämningsansökan vid testamentsklander
2021-09-09 Inte dyka upp på rättegång
2021-09-04 Vad har högst rättskällevärde - rättspraxis eller förarbeten?

Alla besvarade frågor (95698)