överklagan av häktningsbeslut

En bekant till mig har suttit häktad med restriktioner i 4 månader. Han är inblandad i ett narkotikabrott där han har kört ett fordon mot en ringa ersättning. Han är tidigare ostraffad och förekommer inte i tidigare polisutredningar.

Min bedömning är att även om han skulle befinnas skyldig är hans del i brottet av så ringa karaktär att det är svårt att förstå hur det är motiverat med en så lång och tuff häktningstid.

Min fråga är hur man kan överklaga häktningen av en enskild individ där flera andra misstänkta finns

Lawline svarar

Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga!

Att sätta någon i häktet är ett djupt ingrepp i en persons rättighet till personlig autonomi. Därför är finns det strikta krav som styr häktningsförfaranden.

Grundpremissen är att något häktesskäl som måste vara uppfyllt,

Kap.24 i rättegångsbalken reglerar de regler som finns om häktning. Kapitlets första paragraf lyder:

1 § Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller däröver, får häktas, om det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han

avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff,genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning ellerfortsätter sin brottsliga verksamhet

Grundförutsättningen är således att brottet i sig måste ha ett straffvärde som minst kan leda till 1 års fängelse. Sedan måste en av dessa rekvisit i paragrafens andra stycke vara uppfyllt. Antingen en risk för den misstänkte kommer fly, att han kommer försvåra utredningen, samt fortsätta med brottslig verksamhet.

Det finns ett antal riskventiler som ämnar till att skydda den häktade från att sitta i häktet utan skäl. Dels ska domstolen hålla nya häktningsförhandlingar varje andra vecka så länge den misstänkte sitter häktat, 24:18 RB. Vidare ska domstolen genas släppa den misstänkte om det inte längre finns skäl för beslutet.

Hoppas det besvarade din fråga

Jakob WestlingRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”