FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt18/08/2023

Överklaga tingsrättens dom efter överklagandefristens slut.

Hej, min fråga är att om man har 3 veckor att överklaga tingsrättens dom men man gör inte har man rätt att göra det efter tiden har gott och hur samt om jag har ingen möjlighet att betala advokaten själv kan staten betala en advokat åt mig. Mvh S. G

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.

Svaret på dina frågor regleras i rättegångsbalken vilket förkortas RB.

Huvudregeln är att du ska överklaga tingsrättens dom inom 3 veckor.

I

 både civilrättsmål och i brottmål finns det en tidsfrist på överklagandet som sträcker sig tre veckor. Dessa frister reglerad i 50 kap. 1 § RB och 51 kap. 1 § RB. Överklagandefristen börjar den dag då domen meddelades. Detta innebär att man som huvudregel har 3 veckor på sig att överklaga en tingsrättsdom.


Anslutningsöverklagande:

Anslutningsöverklagande regleras i 50 kap. 2 § RB för tvistemål  och i 51 kap 2 § RB för brottmål och innebär att om motparten överklagar en dom så får den andra parten ytterligare en vecka på sig att överklaga domen. Det resulterar i att överklagandefristen som max kan bli 4 veckor.


När kan staten betala en advokat åt dig?


Rätten till en offentlig försvarare regleras i 21 kap. 3a § RB där det anges att om misstänkt är anhållen eller häktad ska en offentlig försvarare förordnas den misstänkte om denne begär det. Offentlig försvarare kan också anordnas på begäran av den misstänkte om brottet  om det inte är stadgat ett lindrigare straff än sex månaders fängelse för brottet eller om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller, om det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.


Om du skulle ha några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline

Sebastian PetterssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”