Överklaga tingsrättens dom

2016-03-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Hur lång tid har man på sig att överklaga en tingsrättsdom? Ärendet gäller misshandel.
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande.

Av 51 kap 1 § brottsbalken framgår det att en part som vill överklaga tingsrättens dom i ett brottmål skall göra detta skriftligen inom tre veckor från den dagen domen meddelades.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1081)
2020-10-28 Hur preciserat måste ett åberopande vara?
2020-10-27 Enskilt anspråk vid åtalsunderlåtelse
2020-10-26 Preskriptionstid vid förundersökning
2020-10-25 Kan ett mål tas upp på nytt om det tillkommer nya omständigheter efter domen vunnit laga kraft?

Alla besvarade frågor (85504)