Överklaga tingsrättens dom

2016-03-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Hur lång tid har man på sig att överklaga en tingsrättsdom? Ärendet gäller misshandel.
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande.

Av 51 kap 1 § brottsbalken framgår det att en part som vill överklaga tingsrättens dom i ett brottmål skall göra detta skriftligen inom tre veckor från den dagen domen meddelades.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1035)
2020-07-06 Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?
2020-06-28 "Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"
2020-06-28 Kan man byta försvarsadvokat?
2020-06-28 Vilka etiska regler måste jurister följa?

Alla besvarade frågor (81770)