Överklaga rättelseföreläggande

Hej Skall överklaga ett rivningsbeslut på carport med solanläggning på taket enligt tillsynsärende som Byggnadsnämnden beslutat om 22-11-22 till Länstyrelsen i Göteborg. Har alla underlag och argument nedskrivna men BN har inte tagit hänsyn till våra argument.Hänvisar bara till att byggytan på tomten överskridits. Vem är en driven ”hårdhudad” expert på området i Sthlm att anlita då Göteborgsadvokater ofta är rädda att strida mot Stadsbyggnadskontoret. Tacksam för snabbt svar. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om vi kan hjälpa dig med att hitta ett ombud för att överklaga ett rivningsbeslut. Det enkla svaret är att vi gärna hjälper till med det! Jag kommer att redogöra för grunderna för en överklagan och hur det går till, vilket sedan kan ligga till grund för byråns vidare arbete om du skulle vilja ha vår hjälp.  Din fråga regleras i plan- och bygglagen (hädanefter PBL).


Överklaga ett rättelseföreläggande

Jag är inte helt säker på vad det är Byggnadsnämnden (hädanefter BN) har meddelat i sitt beslut. Det finns så kallade rivningsförelägganden, men dessa används när det är fråga om ett byggnadsverk som är förfallet eller ordentligt skadat, se 11 kap. 21 § PBL. Det är då passiviteten att åtgärda byggnationen som är problemet. Att du talar om en carport med solanläggning på taket får mig att tro att det istället handlar om ett rättelseföreläggande, som används när någon genom en aktiv handling har vidtagit en åtgärd i strid med plan- och bygglagen eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av PBL, se 11 kap. 20 § PBL. Ett föreläggande kan vara utformat på så sätt att den olovliga byggnationen måste rivas eller flyttas.


Rättelseföreläggande kan användas av BN i ett par situationer. Det kan till exempel vara när någon har byggt något tillståndspliktigt i strid med eller rent av utan tillstånd eller anmälan, när man inte följt de villkor som lämnats i ett lovbeslut eller startbesked eller liknande. Ett rättelseföreläggande kan förenas med vite, se 11 kap. 37 § PBL.


Om man inte följer ett rättelseföreläggande kan en byggsanktionsavgift tas ut, se 11 kap. 51 § PBL. Det får dock inte ske om rättelse först vidtas, se 11 kap. 54 § PBL. Ett beslut om rättelseföreläggande får överklagas av den som beslutet angår om det gått denne emot, se 13 kap. 3 § PBL, 13 kap. 8 § PBL och 42 § förvaltningslagen.


Vår fortsatta vägledning i ärendet

Om det är så att ni vill ta hjälp av oss i ärendet står vi gärna till tjänst. Det som sker i så fall är att jag efter godkännande av er skickar vidare ärendet till vår byrå där en av våra jurister driver frågan vidare. Utan vidare insyn i ärendet, annat än att BN inte har tagit era invändningar i beaktning, är det inte möjligt för mig att uttala mig om hur er överklagan på bästa sätt bör utformas. Detta sker bäst i samråd mer ert ombud.


Ni får gärna fundera på saken och återkomma till mig på mejl. Alla eventuella frågor ni har får ni också gärna återkoppla med. Ni når mig på: Daniel.Hogman@lawline.se


Hoppas att ni fick svar på dina frågor!

Daniel HögmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”