Överklaga och ansöka på nytt?

2021-05-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej det är så här att jag har fått hem ett beslut för min man (som är i Libanon men vill komma hit) att hans uppehållstillstånd hos Migrationsverket har återkallat men att den inte vunnit laga kraft och att vi ska överklaga beslutet om vi vill .Min fråga är kan han överklaga beslutet men samtidigt söka på nytt ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det korta svaret på din fråga är nej, det går inte att ansöka om något samtidigt som det överklagas. Det beror på att det enligt en viss princip inom svensk rätt anses att en viss sak bara får prövas i ett mål åt gången. Det är först när ett mål vunnit laga kraft som det anses som avslutat, och genom att överklaga blir ärendet fortsatt fortfarande pågående. En förvaltningsmyndighet skulle därmed avvisa ärendet om en ansökan skulle komma in om ett mål som samtidigt har överklagats vid en migrationsdomstol.

Vänligen,

Anna Liss
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1208)
2021-11-30 Polisens möjligheter att avlyssna ett telefonsamtal
2021-11-30 Hur gör jag om jag blir åtalad trots avsaknad av brottsliga intentioner?
2021-11-29 Hur länge är en dom kvar i belastningsregistret? Överklaga utan den andres vetskap?
2021-11-28 När får polisen avlyssna samtal?

Alla besvarade frågor (97624)