FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt24/03/2017

Överklaga kontrollavgift när parkeringsbiljetten inte varit synlig

Hej. Jag betalar för ett parkeringstillstånd till Qpark varje månad. Jag glömde sätta upp det i fönsterrutan idag och fick en bot...

Går det att överklaga på något sätt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

En markägare har rätt att ta ut avgift för parkering, och en parkeringsbiljett ska vara synlig utifrån. Om man har betalat parkeringsavgiften men man glömt att placera biljetten synligt i framrutan kan man finna viss information i förarbetena till lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (Prop. 1983/84:104 s. 70).

Där anges:
"Att uppvisa giltigt parkeringstillstånd i efterhand borde också kunna accepteras om tillståndet gäller för en längre tid och om underlåtenheten att på föreskrivet sätt lägga tillståndet väl synligt i fordonet inte upprepas alltför ofta. Här liksom i övriga fall bör markägaren pröva invändningen och acceptera en godtagbar förklaring."


Det har såvitt jag vet inte prövats i domstol, men jag skulle råda dig att skicka in en överklagan där du bifogar en kopia på din månadsbiljett och förklarar att du glömt att placera biljetten i rutan. Information om hur du överklagar har Qpark på sin hemsida.


Lycka till och hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca AxelssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”