Överklaga kontrollavgift när parkeringsbiljetten inte varit synlig

2017-03-24 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag betalar för ett parkeringstillstånd till Qpark varje månad. Jag glömde sätta upp det i fönsterrutan idag och fick en bot... Går det att överklaga på något sätt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

En markägare har rätt att ta ut avgift för parkering, och en parkeringsbiljett ska vara synlig utifrån. Om man har betalat parkeringsavgiften men man glömt att placera biljetten synligt i framrutan kan man finna viss information i förarbetena till lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (Prop. 1983/84:104 s. 70).

Där anges:
"Att uppvisa giltigt parkeringstillstånd i efterhand borde också kunna accepteras om tillståndet gäller för en längre tid och om underlåtenheten att på föreskrivet sätt lägga tillståndet väl synligt i fordonet inte upprepas alltför ofta. Här liksom i övriga fall bör markägaren pröva invändningen och acceptera en godtagbar förklaring."

Det har såvitt jag vet inte prövats i domstol, men jag skulle råda dig att skicka in en överklagan där du bifogar en kopia på din månadsbiljett och förklarar att du glömt att placera biljetten i rutan. Information om hur du överklagar har Qpark på sin hemsida.

Lycka till och hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca Axelsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1370)
2021-01-25 Ingå ett avtal för en annan persons räkning
2021-01-24 Hur kontaktar jag era verksamma jurister?
2021-01-23 Kontraktsbrott, vad kan jag göra?
2021-01-21 Får en näringsidkare vägra ta emot mig som kund utan förklaring?

Alla besvarade frågor (88531)