Överklaga examen

2017-10-31 i Myndigheter
FRÅGA
Får ett universitet dra tillbaka en utfärdad examen? Vi lovades 2 examen vid studiestart (1fil.kand + 1 yrkesexamen), något som under studietiden ändrades till enbart 1 examen (studie- och yrkesvägledarexamen).Nu fick jag ut 2 examen när jag ansökte, men nu vill universitetet dra tillbaka den ena. Jag anser att jag fått det jag lovades från början. Vad har jag för rätt och hur kan jag överklaga beslutet?
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Avslag på begäran om examensbevis kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Om du vill överklaga ett beslut till Överklagandenämnden för högskolan ska du göra det skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär.

Det är också viktigt att du motiverar varför denna ändring bör göras. Du bör också skriva under överklagandet och ange din adress (gärna även telefonnummer och e-postadress).

Skrivelsen skickas eller ges in till den högskola som har fattat beslutet. Du ska alltså inte skicka överklagandet direkt till Överklagandenämnden. Vart du ska skicka överklagandet ska framgå av det skriftliga beslut som du överklagar.

Eftersom jag utgår från att universitetet/högskolan har fattat ett beslut och således avgjort ärendet så kan du överklaga det enligt ovanstående information, där bör du uppge vad du grundar din överklagan på, exempelvis den omständigheten att du lovades två examen. Jag råder dig att titta på universitets hemsida där det alltid brukar framgå hur man kan överklaga beslut om examen och där finns det mer allmän information.

Eftersom jag inte vet vilket universitet du har studerat så länkar jag till ett universitet så du ser hur det ser ut:

http://www.student.umu.se/examen/overklagande/

Hoppas detta svar klarhet!

Vänligen,

Anton Magnusson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (436)
2021-09-15 Hur kan man bestrida ett negativt beslut om kontakt från kriminalvården?
2021-08-31 Hur får jag veta varför Försvarsmakten nekat mig?
2021-08-31 Vad gör man när en myndighet agerat felaktigt?
2021-08-25 Allmänt om byggnadsverk intill olika typer av tomtgränser och förhållandet till detaljplan

Alla besvarade frågor (95696)