Överklaga ett ersättningsbeslut

2020-04-19 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Jag vill överklaga ersättningsbeslut angående ärendenr Hur gör jag.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vi på Lawline har tyvärr inte möjlighet att finna ditt ersättningsbeslut utifrån ärendenumret som du har angett. För att kunna hjälpa dig att gå vidare med en överklagan, behöver vi närmare information om till exempel vad det är för beslut samt vem som har tagit beslutet. Beroende på vad det är för beslut, ska en omprövning eller ett överklagande göras antingen hos en myndighet eller domstol.

Jag rekommenderar dig att läsa det bifogade ersättningsbeslutet som du har erhållit. Där framgår vanligen hur en överklagan ska göras samt inom vilken tidsfrist ärendet ska överklagas. Det brukar även stå vem en överklagan ska göras till. Om du till exempel har fått ett nekat ersättningbeslut från ditt försäkringsbolag, är det vanligtvis dem du ska vända dig till för att få ditt beslut omprövat. Kontaktar du ansvarig person i ditt ärende kommer de säkerligen att kunna hjälpa dig vidare.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?