Överklaga beslut om sekretess

2021-01-31 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Jag var målsägare i en förundersökning som lades ner. Nu vill jag ta reda på vad den utpekade sa under sitt förhör, men det är visst sekretessbelagt då utredningen är nedlagd. Finns det något sätt för mig att få tillgång till informationen? Jag är släkt med den utpekade, far och son så banden är mycket nära.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara på din fråga kommer jag att använda mig av offentlighets- och sekretesslagen.

Om det är så att du blivit nekad av att ta del av en offentlig handling på grund av att den är sekretessbelagd så har du möjlighet att överklaga beslutet. Du ska få ett skriftligt beslut, där det framgår en anvisning om hur du ska gå tillväga för att överklaga beslutet.

Avslagsbeslut från myndigheter överklagas i kammarrätten, vilket framgår av 6 kap. 7 - 8 §§ offentlighets- och sekretesslagen.

Ditt överklagande ska du lämna till den myndighet som beslutat att neka dig handlingen. Vidare ska du göra detta senast tre veckor från delgivning eller beslutsdatum. Ditt överklagande även måste vara i skriftlig form. Det ska framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring du önskar samt grunderna för överklagandet.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline.

Vänligen,

Sonja Najim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (260)
2021-06-15 Hur länge gäller sekretess för uppgifter i en förundersökning?
2021-06-09 Har socialen rätt att begära ut föräldrars belastningsregister pga orosanmälan?
2021-06-08 Kan vem som helst begära ut information från en skola?
2021-05-29 Åklagares meddelarfrihet

Alla besvarade frågor (93146)