Överklaga beslut från LÖF

2016-08-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hur kan jag överklaga ett beslut från LÖF angående en misslyckad operation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I första hand kan du kontakta din handläggare som du haft i ditt ärende ifall det är några oklarheter som kan behöva redas ut. Det går även att lämna klagomål till LÖF:s klagomålsfunktion om det rör hur ärendet har blivit behandlat. Men som jag förstår på din fråga rör det sig om ett beslut som du anser är felaktigt, det man kan göra är att kontakta Patientskadenämnden som då kan yttra sig i ärendet. De har en rådgivande funktion men ska verka för att tillämpningen av patientskadelagen och patientersättningslagen blir enhetlig och det finns möjlighet att LÖF ändrar beslutet efter nämndens yttrande. Du kan begära prövningen inom sex månader efter du fått ditt slutgiltiga beslut, det är klagomålsfunktionen hos LÖF som handlägger en överklagan till Patientskadenämnden innan den skickas dit.

Det finns även en möjlighet att få det prövat i allmän domstol, även här gäller en tidsgräns på sex månader. Om du vänder dig till domstol så kan dock processen bli dyrare då du eventuellt kan behöva anlita ombud och domstolen tar en summa för att väcka talan. Att ta en fråga till Patientskadenämnden är däremot helt kostnadsfritt.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack för ett otroligt snabbt svar. Är mycket nöjd.
2016-08-21 10:06
Hej. Såg ert svar och jag undrar om ni kan hjälpa till med Advokathjälp om jag är tvungen att överklaga till domstol ?. Hälsn Lars
2017-03-13 16:58
Hej, Lars! Jag ber om ursäkt för en fördröjning av svaret till din kommentar. Om du är intresserad av att anlita Lawlines juristbyrå som ombud i en process så kan du boka en tid med en av våra jurister via http://lawline.se/boka Vänligen, Fanny Rudén
2017-03-24 12:49
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1080)
2020-10-27 Enskilt anspråk vid åtalsunderlåtelse
2020-10-26 Preskriptionstid vid förundersökning
2020-10-25 Kan ett mål tas upp på nytt om det tillkommer nya omständigheter efter domen vunnit laga kraft?
2020-10-24 När vinner en dom laga kraft

Alla besvarade frågor (85448)