Överklaga beslut att lägga ner förundersökning?

2015-07-09 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Jag undrar hur långt ett process kan pågå i ett överklagande-fall? Här kommer ett exempel: A anmäler att A utsatt för brott. Polis beslutar att inleda förundersökning och kan meddela ett par veckor senare att förundersökningen läggs ned. A är missnöjd med beslutet och överklagar för omprövning. Åklagare tar tag i ärendet och kan meddela att polisens nedläggningsbeslut skall fastställas.Min fråga är: Kan man överklaga ytterligare? Till vem isåfall? Överåklagare? Kan det gå så långt till tingsrätten? Hur många gånger kan man överklaga tills det inte går att överklaga längre?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning och råd

Reglerna för överklagande skiljer sig åt beroende på situationen, så hur länge en överklagandeprocess kan pågå varierar. Åklagares beslut att fastställa polisens beslut att lägga ner förundersökningen kan inte överklagas. Istället går det att begära att beslutet överprövas av en högre åklagare eller begära att beslutet omprövas. Ingen av dessa alternativ går till tingsrätten och överprövning går inte högre upp än till riksåklagare. Det är ganska ovanligt att överprövning leder till att beslutet ändras och omprövning kräver att det finns nya omständigheter.

Vill du begära omprövning kontaktar du åklagaren som fattade beslutet. Vill du begära överprövning så lämnar du in begäran till den åklagarkammare som fattade beslutet som du vill överpröva. Tänk på att begäran ska vara skriftlig, tydlig och fullständig. Ytterligare information om överprövning och länk till en överprövningsblankett finns på http://www.aklagare.se/Aklagarens-roll/Atalsbeslutet/Overprovning/

Utredning

Överklagande av beslutet

Överklagan av myndigheters beslut regleras främst i Förvaltningslagen (FL) och av FL 32 § och FL 22 § framgår att åklagares beslut att lägga ner en förundersökning inte kan överklagas.

Överprövning av beslutet

Överprövning regleras inte uttryckligen i lag, utan härleds ur Rättegångsbalken (RB) 7:2 och 7:5. Överprövning innebär att ett åklagarbeslut granskas av en högre åklagare vilket kan leda till att beslutet ändras. Den som inte är nöjd med ett åklagarbeslut kan därför vända sig till överåklagaren. Överåklagarens beslut kan sedan i sin tur överprövas av riksåklagaren, men det är ovanligt att riksåklagare prövar överåklagares beslut.

Omprövning av beslutet

Som huvudregel kan åklagares beslut inte heller omprövas, se FL 32 § och FL 27 §. Beslut av åklagare anses dock enligt praxis kunna omprövas av den åklagare som har fattat beslutet eller av en annan åklagare på samma nivå, under förutsättning att det finns nya omständigheter. Nya omständigheter kan exempelvis vara ny skriftlig bevisning eller att ett tidigare okänt vittne träder fram.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (449)
2020-07-31 Hur kan jag få veta om jag är polisanmäld?
2020-07-31 Preskriptionstider för misshandel och skadegörelse
2020-07-29 Kan man ta tillbaka en anmälan?
2020-07-28 Hur och när kan man få tillbaka en telefon som polisen tagit i beslag?

Alla besvarade frågor (82735)