Överklaga beslut att lägga ned förundersökning?

2020-06-25 i Förundersökning
FRÅGA
Om man anmäler något som sedan blir nerlagt, har man rätt att få en överprövning flera gånger? Jag vet att man har rätt att överklaga beslutet en gång, men kan man överklaga flera gånger?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du är missnöjd med ett beslut som polisen har tagit har du inte möjlighet att överklaga beslutet men du kan begära en omprövning/överprövning av beslutet. Du ska i sådant fall vända dig till åklagare. Om åklagaren skulle fastställa polisens beslut att lägga ned förundersökningen går det att begära att även det beslutet överprövas av en högre åklagare, eller begära att beslutet omprövas. Ingen av dessa alternativ går till tingsrätten och överprövning går inte högre upp än till riksåklagare. Det är däremot ganska ovanligt att överprövning leder till att beslutet ändras och omprövning kräver att det finns nya omständigheter.

Om det är omprövning du vill åstadkomma kontaktar du samma åklagare som tog beslutet. Vill du däremot begära överprövning lämnar du en begäran till den åklagarkammare som fattade beslutet som du vill överpröva. Det finns inga särskilda formkrav för en begäran om omprövning ska utföras, förutom att den ska vara skriftlig. Men tänk på att vara tydlig och fullständig. Ytterligare information om överprövning och en länk till en överprövningsblankett hittar du här.

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?