Överklaga 7 § LVU

2020-01-11 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Varför kan man inte överklaga LVU PARAGRAF 7?Mvh Johanna
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på lawline.

Jag tolkar din fråga som att du undrar varför man inte kan överklaga beslut om omedelbart omhändertagandet med stöd av Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eftersom det är det som nämns i 7 § LVU. Jag vill dock påpeka att beslutet fattas enligt 6 § LVU.

Anledningen till att du inte kan överklaga Socialnämndens beslut att omedelbart omhänderta någon är för att inom en vecka så ska beslutet underställas rätten, 7 § första stycket LVU. Detta betyder att inom en vecka så ska rätten få ta del av beslutet och efter det pröva frågan.

Förvaltningsrätten, som är prövningsinstansen, ska sedan pröva frågan så snart det kan ske och senast inom 1 vecka från att de fick ta del av beslutet ifall de inte finns synnerliga hinder, 7 § andra stycket LVU. Eftersom beslutet kommer prövats inom 2 veckor från att de genomfördes så har lagstiftaren ansett att de inte finns behov av att ge en möjlighet att överklaga socialnämndens beslut. Beslutet av förvaltningsrätten kan såklart överklagas, 33 § Förvaltningsprocesslagen (FPL).

Två saker som är värda att nämna är följande. För det första så måste socialnämnden underrätta rätten inom 1 vecka från att de omhändertog barnet, 7 § LVU. Gör de inte detta så måste omhändertagandet upphöra, 7 § tredje stycket LVU.

För det andra så kommer frågan om omhändertagande enligt LVU prövas av rätten igen inom fyra veckor, 8 § LVU. Socialnämnden måste nämligen även ansöka om att få vårda barnet med stöd av antingen 3 eller 4 § LVU. Ifall de inte gör detta så måste även här omhändertagandet upphöra, 9 § första punkten LVU.

Så sammanfattningsvis så kan inte socialnämndens beslut överklagas då rätten redan ska pröva beslutet inom mycket kort tid. Jag hoppas det besvarar din fråga.

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (355)
2020-09-24 Får kronofogden utmäta semesterlön?
2020-09-16 Vad krävs för att få bli folkbokförd om man är medborgare i ett tredje land?
2020-09-12 Vad kan man göra om en myndighet inte besvarar inkommen post?
2020-09-09 Kan sjukvårdspersonal göra en orosanmälan anonymt?

Alla besvarade frågor (84313)