FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt23/07/2015

Överhängande träd

Hej,

Har en björk som vid roten till 90% står på min tomt och lutar därefter kraftigt över min tomt. Kan jag såga ner den?

Mvh

/ / Patrik

Lawline svarar

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline!

Av 3 kap. 1 § jordabalken (JB) framgår det att var och en ska vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen. Förevarande lagrum slår fast den allmänna principen om hänsynstagande till närboende. Av 3 kap. 2 § JB föreskrivs fortsättningsvis att en rot eller gren som tränger sig in i en annans fastighet får tagas bort om dessa skapar olägenhet. Dock ska områdets ägare beredas möjlighet att själv utföra åtgärden om det kan befaras medföra skada av betydelse för vederbörande.

Ni behöver med andra ord i ett initialt skede informera intillboende om förtretligheten. Om grannen trots tillsägelsen icke avfärdar roten kan ni ta saken i egna händer. Det ska dock tilläggas att grannen har sex månader på sig att åtgärda komplikationen innan ni får laglig rätt att avfärda roten på egen hand. Om det skulle gå så långt att ni behöver vidta åtgärder så råder jag er att agera aktsamt. Ni kan bli skadeståndsskyldiga om björken exempelvis orsakas av skada till följd av er aktion. Om ni icke besitter vedertagen kunskap om hur man avfärdar en rot så rekommenderar jag er att anlita en sakkunnig.

Vänligen,

Homan GeramiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”