Övergår en visstidsanställning automatiskt till en tillsvidareanställning?

2019-08-23 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej. Jag arbetar åt ett företag där jag har "visstidsanställning" (snart 1 år) och kontraktet går ut 31/8 men min chef har satt upp arbetstider åt mig nästan en månad efter mitt kontrakt har gått ut. Och jag har påmint han innan han gick på semester men han sa att han skulle fixa de. Nu så har han hått på semester och kommer tillbaka 1 vecka efter mitt kontrakt gått ut och jag jobbat 5 dagar åt företaget. Jobbar jag gratis då eller vad ska jag göra?En f.d kollega sa åt mig att inte säga de till chefen igen för hen har för mig att de automatiskt går över till "tillsvidareanställning " om vi Inte har skrivit kontrakt om va jag har för anställning och sedan jobbar. Efter mitt kontrakt går ut på tider jag fick innan de tog slut. Tack på förhand för svaret. Å hoppas jag skrev så man förstår.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) tillämpas när det gäller frågor om anställningsskydd/anställningsformer.

Allmän visstidsanställning

Visstidsanställning är en tidsbegränsad anställningsform enligt 5 § LAS. Huvudregeln enligt LAS är att en anställning gäller tillsvidare, men det finns undantag till denna huvudregel. Enligt 5 § LAS får man träffa avtal om tidsbegränsad anställning för allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år.

En allmän visstidsanställning får vara i max två år under en femårsperiod (5 a § första stycket första punkten LAS). En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Om du har varit anställd på flera allmänna visstidsanställningar hos din arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en period på fem år så ska din anställning övergå till en tillsvidareanställning. Det måste alltså inte vara fråga om en sammanhängande anställning som varat i mer än två år, du som arbetstagare kan lägga samman flera allmänna visstidsanställningar som varat under en femårsperiod.

Om du inte varit anställd hos arbetsgivaren i mer än två år (sammanlagt) så kommer din visstidsanställning alltså inte att övergå till en tillsvidareanställning. Om ditt kontrakt har löpt ut får du och din arbetsgivare skriva ett nytt anställningskontrakt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänlig hälsning,

Anna Ostanek
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (684)
2020-05-26 När övergår tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning?
2020-05-23 Måste anställningsavtalet vara skriftligt?
2020-05-16 Hur många timmar i veckan är en heltidsanställning
2020-05-09 Anställningsavtal och formkrav

Alla besvarade frågor (80397)