Övergång till tillsvidareanställning

2015-10-02 i Anställningsformer
FRÅGA
Hur många timmar måste man jobba innan man får fast anställning
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna om anställning regleras i Lagen om anställningsskydd. Där anges att huvudregeln är att arbetsgivaren ska anställa i tillsvidareanställning (fast anställning) eftersom det vanligtvis ger arbetstagaren ett starkare anställningsskydd än vad tidsbegränsade anställningar gör. Enligt 4 § 2 st i lagen ska en visstidsanställning övergå till en tillsvidareanställning om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år. Det är alltså dessa regler som arbetsgivaren ska utgå ifrån om inte några särskilda omständigheter skulle vara uppfyllda.

Hoppas du fått svar på din fråga!

/Vänligen,Catharina Danielsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll