Övergång från vikariat till tillsvidareanställning

Hej !

Har en kompis som har vikarierat i 6 månader från Augusti 2015 -Januari 2016. Har sedan dess fortsatt jobba utan anställningsavtal. Kan han kräva tillsvidareanställning enligt LAS 4§ och 6 c § ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagen om anställningsskydd (LAS) innehåller en rad olika typer av skyddsregler för arbetstagaren.

Utgångspunkten i LAS är att en anställning gäller tidsvidare (4 § LAS) om den inte tidsbegränsas enligt de tillåtna grunderna för tidsbegränsad anställning i 5-6 §§ LAS. Således är 4 § LAS en regel som ger presumtion att anställningsformen är tillsvidare om inget annat anges. Bara om en anställning är obehörigt tidsbegränsad finns det möjlighet att gå till domstol med krav på att anställningen skall förklaras tillsvidare. Ett exempel på obehörig tidsbegränsning är om det egentligen inte fanns någon att vikariera för men en person anställs som vikariat ändå.

Att det inte finns ett anställningsavtal gör det nödvändigtvis inte att en anställning är obehörig. Det finns inget särskilt formkrav för anställningsavtalet därför är även muntliga avtal om anställning giltiga. Ett skriftligt anställningsavtal har emellertid betydelse ur bevis hänseende eftersom den som hävdar att anställningen är tidsbegränsad har bevisbördan för detta.

6c § LAS är däremot en regel om anställningsbeviset (ej anställningsavtalet) för att skydda arbetstagarens rätt till information kring sin anställning. Det har inte med själva anställningsformens giltighet att göra. Regeln kan inte användas för att kräva att anställningen skall gälla tillsvidare.

I 5 § LAS finns det en regel som handlar om övergång från tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning. Övergången sker automatiskt när någon har varit anställd i allmän visstidsanställning eller som vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Tvåårsperioden beräknas separat per anställningsform d.v.s. den allmänna visstidsanställningen för sig och vikariatet för sig. Eftersom din kompis har bara jobbat som vikariat i 6 månader har han inte nått tidskravet för övergång till en tillsvidareanställning.

Tanken med tidsbegränsade anställningar är att de skall upphöra vid en viss tidpunkt och ingen särskild uppsägning behövs. Arbetsgivaren skall dock lämna besked till arbetstagaren om att en tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta, 15 § LAS. I din kompis fall verkar det som att inget besked lämnades utan han fick jobba kvar även efter tiden för vikariatet var över. Eftersom anställningsformen för den fortsatta anställningen inte har angetts gäller presumtionen att det är en tillsvidareanställning, 4 § LAS. Din kompis kan således använda denna presumtion med hjälp av faktumet att det inte finns något skriftligt anställningsavtal som anger motsatsen till presumtionen.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee TörnqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo