Övergång från vikariat till tillsvidareanställning

Hej!

Jag går just nu på ett vikariat, företaget har för avsikt att inte förlänga mig då mitt avtal går ut. Fast än att behovet finns och ersättare för tjänsten har redan hittats.

Personen jag vikarierar för, har nu fått en fast tjänst.

Blir jag automatiskt fast antälld, när den jag vikarierar för får en annan fast anställning och säger upp sig?

MVH

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Det finns inga lagregler som närmare reglerar vikariat. Av domstolspraxis följer att ett vikariat ska vara knutet till en viss ledig arbetstagares anställning eller till en viss ledig befattning. Detta ska stå med i anställningsavtalet. Annars anses vikariatet istället vara en tillsvidareanställning (fast anställning).

Utifrån uppgifterna i din fråga verkar din anställning vara knuten till en viss ledig arbetstagares anställning. Det rör sig alltså om ett giltigt vikariat och inte en tillsvidareanställning (fast anställning). Eftersom du har fått ett tidsbestämt vikariat, upphör anställningen vid vikariatstidens utgång. Vikariatet förvandlas inte till en tillsvidareanställning (fast anställning) endast därför att personen du vikarierat för har kommit tillbaka men fått en annan tjänst.

Om det skulle vara så att du har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren, har du enligt LAS (lagen om anställningsskydd) företrädesrätt till återanställning om din arbetsgivare vill fylla den plats som blir ledig när ditt vikariat löper ut. 

Av LAS följer även att om du under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning (fast anställning).

Med vänliga hälsningar,

Henrik PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo