Övergång från tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning

2016-04-10 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Jag sommarjobbat på ett och samma ställe i 4 år, snart 5 år efter denna sommarns slut. Hur många timmar/dagar måste man ha fått ihop för att det skall bli till en fast anställning?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Om din tidsbegränsade anställning räknas som en allmän visstidsanställning (en timanställning) så ska din anställning enligt den lag som gäller nu övergå till en tillsvidareanställning (fast anställning) om du under en femårsperiod och du vart anställd i sammanlagt mer än två år, se här.
Om din anställning däremot räknas som säsongsarbete så finns inte detta skydd för den typ av anställning just nu.
Lagen ska dock ändras och en ny bestämmelse träder i kraft 1 maj i år. Enligt denna bestämmelse så övergår en tidsbegränsad anställning i form av säsongsarbete eller allmän visstidsanställning till fast anställning om man i mer än två år haft anställningar hos en arbetsgivare och dessa följer varandra. Dock menar man enligt den nya bestämmelsen att anställningarna följer varandra om man tillträder ny anställning senast sex månader efter att den tidigare anställningen upphört, se den kommande nya bestämmelsen här här.

Att tänka på är att om det handlar om avtal som ingåtts nu, före den nya lagen träder i kraft, alltså avtal före 1 maj 2016 så gäller den gamla bestämmelsen.

Sammanfattningsvis kommer alltså din anställning att övergå till en fast anställning när du vart anställd i mer än 2 år om ditt avtal handlar om en allmän visstidsanställning, alltså en timanställning. Om ditt avtal handlar om ett säsongsarbete så kommer den nuvarande bestämmelsen att gälla om avtalet ingåtts tidigare än 1 maj i år. Det betyder att anställningen troligtvis inte enligt lag kommer övergå till fast anställning.

Hoppas du fick svar på din fråga
Med vänlig hälsning


Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll