Övergång från provanställning till tillsvidareanställning

2015-10-28 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag är provanställd inom ett bemanningsföretagJag har varit prov anställd i snart 6 månader och 14 dagar sista dagen är den 12-10-2015. När och hur kan den övergå till tillsvidare ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att ett anställningsavtal gäller tills vidare (LAS 4§) men man får avtala om provanställning med en längsta prövotid om 6 månader, (LAS 6§).

Vill din arbetsgivare inte att din anställning ska fortsätta ska han meddela dig detta senast på dagen för provanställningens utgång. Gör inte arbetsgivaren detta övergår din provanställning till en tillsvidareanställning, (LAS 6§ st2)

Dessutom finns en skyldighet för din arbetsgivare att meddela dig minst två veckor i förväg om han vill avbryta din provanställning i förtid eller han inte vill att din provanställning ska övergå till en tillsvidareanställning, (LAS 31§). Om din arbetsgivare inte följer denna bestämmelse har du rätt till skadestånd, (LAS 38§).

Undantag från reglerna om provanställning kan göras i kollektivavtal och då gäller de reglerna framför LAS, (LAS 2§).

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll