Övergång av visstidsanställning till tillsvidareanställning

2019-02-26 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Kan arbetsgivaren vägra att ha ett permanent kontrakt efter att jag har jobbat för honom i 6 år, som 3 år 5 dagar i veckan om 8 timmar? Hur sanktionerar lagen arbetsgivarens vägran?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arbetsgivares och arbetstagares rättigheter och skyldigheter finns i lagen om anställningsskydd (LAS). När en arbetstagare har varit anställd hos en arbetsgivare i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod eller under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna har följt hos varandra ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning (5 a § 1 st. LAS). Övergången till tillsvidareanställning anses ske per automatik så snart tidsgränsen överskridits, även om du inte uppmärksammar din arbetsgivare om detta eller framställer något krav. Eftersom du har arbetat hos din arbetsgivare i sex år har din anställning övergått till en fast anställning. Din arbetsgivare har alltså inte rätt att neka dig din fasta anställning.

Om din arbetsgivare bryter mot bestämmelserna i LAS är han skyldig att betala lön och andra anställningsförmåner som du som arbetstagare har rätt till samt ersättning för skada som han åsamkar dig som arbetstagare (38 § 1 st. LAS). Skadestånd kan, förutom för den faktiska förlust som uppkommer för dig som arbetstagare även utgå för den kränkning som lagbrottet innebär (38 § 2 st. LAS). Om tvist uppstår mellan dig och din arbetsgivare avseende din anställning föreslår jag att du vänder dig till tingsrätten med ditt ärende. Vid eventuellt tvist kan du yrka att domstolen ska fastställa att din anställning har övergått i en tillsvidareanställning samt kräva lön och eventuellt skadestånd om du orsakats skada.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (616)
2019-09-19 Upphörande av provanställning - vad har jag rätt till?
2019-09-17 Om jag blir sjukskriven under tiden jag har provanställning, räknas den tiden in i prövotiden?
2019-09-16 Kan man undvika konverteringsregeln i 5a § LAS?
2019-09-15 Kommer Advokatsamfundet kolla belastnigsregistret när man ansöker?

Alla besvarade frågor (72873)