Övergång av allmän visstidsanställning/vikariat till tillsvidareanställning

2016-02-11 i Anställningsformer
FRÅGA
Nu har jag på ett företag och under en 5-års period anställningstider 19 månader vikariat och 13 månader visstid. Kan min anställning i så fall övergå till en fast anställning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga om när en visstidsanställning går över till en tillsvidareanställning regleras i 5 § andra stycket lagen om anställningsskydd (LAS). Där stadgas att om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, går anställningen över till en tillsvidareanställning.

Beräkningen av tiden görs för varje anställningsform för sig, således kan man inte "slå ihop" anställningstiden för en allmän visstidsanställning och ett vikariat och på så sätt få en tillsvidareanställning. Vidare är det själva anställningstiden som räknas, det spelar således ingen roll om arbetstiden motsvarar en heltids- eller halvtidstjänst. Även ledigheter i anställningen räknas in.

Utifrån din fråga har du alltså inte uppnått tidsgränsen på två år för att just din anställning ska övergå i en tillsvidareanställning.

Vänligen,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll