Överlåtelse av värdepapper till sitt barn

2020-07-27 i Gåva
FRÅGA
Hej! Jag har fått aktier och fonder efter en släkt i testamente men jag skulle gärna lägga dem på min son.hur gör jag det?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Värdepapperna, i form av aktier och fonder, har du mottagit genom testamente och innebär alltså att du äger värdepapperna. Du kan välja att överföra värdepapperna till din son genom banken där värdepapperna finns eller som en gåva med gåvobrev.

Överföra aktier
Om du överför värdepapperna kan detta göras till en annan person genom att skicka in ett meddelande när du är inloggad på en sida som erbjuder sådana tjänster. På exempelvis Avanza kan man skicka ett meddelande i "inloggat läge" där du anger vad som ska flyttas och vem värdepapperna ska överföras till. Gällande fonders överföringsprocess sker det på samma sätt, men på Avanzas hemsida framgår det att det inte går att överföra fonder till annan person om den personen har sin depå hos en annan bank. Banker har vanligtvis särskilda blanketter för dessa typer av överföringar.

Ge aktier som gåva
Vid överlåtelse av värdepapperna som gåva kan du skriva ett gåvobrev där du anger vad det är du vill ge som gåva, alltså värdepapperna, och vem värdepapperna ska överlåtas till. Vill du försäkra dig om att det inte uppstår invändningar mot gåvan och dess giltighet, kan du låta någon bevittna gåvobrevet. I Sverige har vi ingen gåvoskatt, varför någon sådan kostnad inte blir aktuell.

Är sonen myndig?
Om din son inte är myndig kan du som vårdnadshavare öppna ett värdepapperskonto i sonens namn, eller i ditt eget. Din son anses vara ägare till värdepapperna om kontot öppnas i hans namn, men eftersom sonen inte är 18 år har du som förälder förfoganderätt över kontot tills dess att sonen blivit myndig. Om sonen är myndig kan du bortse från detta stycke.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (691)
2021-02-09 Är presenten som min far fick att klassas som gåva?
2021-02-05 Ogiltigförklara gåvobrev
2021-02-04 Kan jag skriva gåvobrev själv?
2021-02-04 Vad gäller för gåvobrev och förskott på arv?

Alla besvarade frågor (89563)