Överföring av sexuell sjukdom

Hej!

I juli förra året träffade jag och blev tillsammans med en kille som senare visade sig ha smittat mig med klamydia. Han påståd att det var från hans ex och vi båda gick på antibiotika, trodde jag. Förra veckan hittade jag brev från smittskyddsinstitutet där de ombett honom två gånger sedan i augusti-oktober att komma på prov och eventuellt få antibiotika, det har han ej gjort och jag har gått runt med denna sjukdom utan vetskap sedan förra sommaren. Kan jag anmäla detta och hur stor chans är det att han åker dit för detta?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Eftersom din partner kände till att han hade klamydia så kan han dömas för misshandel, om ni hade oskyddat sex och han åtminstone var likgiltig till att du skulle smittas, vilket framgår av Brottsbalk (1962:700) 3:5. Om han av någon anledning inte skulle befinnas ha varit likgiltig så kan gärningen istället bedömas som vållande till sjukdom genom dennes oaktsamhet (Brottsbalk 3:8 första stycket). Anmälan om misshandel alternativt vållande till sjukdom kan därför göras.

Klamydia är en allmänfarlig sjukdom, vilket framgår av Smittskyddslag (2004:168) Bilaga 1, punkt 10. Eftersom klamydia är en allmänfarlig sjukdom så omfattas den av Smittskyddslagens bestämmelser, varav din partner hade en skyldighet att lämna information till dig i er sexuella relation om att han var smittad och inte hade genomgått antibiotikabehandling (Smittskyddslag 2:2 andra stycket). Eftersom Smittskyddslagen innehåller en tydlig informationsskyldighet, din partner har vilselett dig om antibiotikabehandlingen och även oaktsamhet kan ligga till grund för straff så är chansen stor att han fälls för brott utifrån de omständigheter du har berättat.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo