Överföring av sekretess från myndighet till domstol

2015-10-24 i Sekretess
FRÅGA
Hej!Min fråga rör sekretess inom hälso- och sjukvården. Vid en förundersökning kan polis- och åklagarmyndighet begära in journalkopior från sjukhuset, vilka ska användas i deras utredning. Under utredningstiden föreligger vanligtvis förundersökningssekretess, så våra journalkopior är därmed skyddade. Men när domen har fallit så kan förundersökningsprotokollet bli offentligt. Både privatpersoner och hälso- och sjukvårdsanställda kan alltså begära ut uppgifterna, och därmed är inte längre journaluppgifterna skyddade av hälso- och sjukvårdens sekretess (utan hör till reglerna om allmän handling för förundersökningsprotokoll). Har jag uppfattat saken rätt? Det blir märkligt om läkare får maila förundersökningsprotokoll mellan sig, vilka innehåller detaljerade journaluppgifter (som ibland handlar om utsatta barn) när det är absolut förbjudet att sprida andra journaluppgifter, som inte råkar finnas i ett förundersökningsprotokoll. Borde inte alltid journaluppgifter vara skyddade? De borde ju inte bli av med sekretesskyddet bara för att de har hamnat i ett förundersökningsprotokoll? Jag kan ha förstått saken helt fel, och vill gärna ha era synpunkter på vad som gäller. Tack på förhand!
SVAR

Hej och stort tack för din fråga.

Det är korrekt som du säger att uppgifter i en journal är sekretessbelagda. Detta framgår av 25 kap offentlighets och sekretesslagen (OSL). Där framgår också en rad undantag till sekretessen t.ex om patienten själv ger sitt medgivande eller om uppgiften kan lämnas ut utan men för patienten.

Vad gäller sekretessbrytande bestämmelser som innebär att domstol, åklagarmyndighet och polismyndighet har rätt att begära ut journalhandlingar kan du läsa om detta i 10 Kap OSL.

Detta innebär alltså att journalhandlingarna otvivelaktigt är sekretessbelagda när de upprättas på sjukhuset. Sedan har en domstol rätt att begära ut handlingarna om de behövs i t.ex en förundersökning. Därefter aktiveras den s.k överföringsregeln som innebär att om det föreligger i sekretess vid orginalmyndigheten överförs den sekretessen till domstolen. Det innebär att domstolen alltså inte kan lämna ut t.ex en journal eftersom sekretess följer med till Domstolen. Överföringsregeln finns i 43 kapitlet 2 § OSL.

Hoppas du är nöjd med svaret

Med vänlig hälsning

Emil Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (230)
2020-11-28 Förundersökningssekretess
2020-11-21 Vårdsekretess - måste föräldrarna få veta?
2020-11-19 Har man som anmäld för ett brott rätt till insyn när förundersökningen lagts ner?
2020-11-14 Kan jag som dödsbodelägare få ut min avlidne mors kontohistorik?

Alla besvarade frågor (86931)