Överföring av äganderätt till bostad under äktenskap

FRÅGA
Hej! Jag och min man äger 50% var i en bostadsrätt. Min man vill överlåta sin del till mig, dvs att jag äger 100%. Han vill inte ha ersättning utan han vill ge mig sin andel som gåva. Vi köpte lägenheten för 1 600 000 kr, marknadsvärdet idag är ca 2 300 000 - 2 500 000 kr. Vi har ca 1 450 000 kr i lån på lägenheten. Detta innebär att jag även tar över hela lånet. Jag har följande frågor:Är detta möjligt?Hur går vi tillväga?Vad finns det för andra alternativ? Vi vill gärna ha ett upplägg där utgifterna är minimala.Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I denna situation är reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) tillämpliga och paragrafer nämnda nedan går att finna under den nu infogade länken.

Av 7 kap. 1 § ÄktB framgår att makars egendom som inte utgör enskild egendom är att anse som giftorättsgods, vilket betyder att det ska ingå i en bodelning.

Finns möjlighet att överlåta bostadsrätten?
Bostadsrätten kan överföras, och även göras till enskild egendom. Har detta gjorts kommer denna inte att ingå i en framtida bodelning.

Överföring genom gåva
Din mans del av bostadsrätten kan överföras genom gåva, i detta fall gäller för fullbordande av denna att gåvan har registrerats, detta framgår av 8 kap. 1 § ÄktB.
Sådan registrering görs skatteverket, där även ansökan om registrering av görs, bestämmelser kring detta finns i 16 kap. 1 - 2 §§ ÄktB. Till denna ansöka ska då den handling som ska registreras bifogas. Gåvan blir efter att registrering skett gällande mellan er.

Överföring av äganderätt genom bodelning
Även genom att ni som makar gör en bodelningen under äktenskap kan äganderätten till bostadsrätten överföras. Avsikten med att göra en sådan bodelning är att reda ut vem som äger vad, och möjligheten till att göra en sådan bodelning under bestående äktenskap följer av 9 kap. 1 § andra stycket ÄktB. Även anmälan av en sådan bodelning ska registreras av skatteverket. Äganderätten till bostadsrätten kan då överföras till dig, en förutsättning är att ni är överens då en bodelning förrättas av er som makar tillsammans och det upprättas en handling som skrivs under av er båda, se 9 kap. 5 § ÄktB.

Enskild egendom
Genom att överföra äganderätten genom gåva eller bodelning kommer bostadsrätten att falla på din lott vid eventuell framtida bodelning, vilket följer av 11 kap. 7 § ÄktB. Om ni däremot inte ens vill att bostadsrätten ska ingå i bodelningen bör ni även genom äktenskapsförordet göra denna till enskild egendom, det innebär att denna inte kommer att ingå i en framtida bodelning.
Som följer av 7 kap. 1 § ÄktB ska egendom som INTE är enskild, anses som giftorättsgods. Av 10 kap. 1 § följer att makarnas giftorättsgods ska ingå i bodelning.
Har egendom gjorts till enskild kommer den alltså inte att ingå i en framtida bodelning mellan er, har den inte gjorts till enskild kan den komma att ingå i bodelning, men kommer i första hand att hamna på din lott.

Överföring av lån
Möjligheten att flytta över lånet, från din make till sig eller från att ni båda står på lånet till att du ensam ska ansvara för detta, finns. Däremot är detta en fråga ni måste diskutera med er långivare, banken förmodar jag.

Sammanfattnings kan alltså sägas att äganderätten kan förflyttas till dig genom gåva eller upprättande av äktenskapsförord under äktenskap, en sådan överföring kommer inte att kosta er något. Även lånet kan förflyttas till dig, men för detta måste ni vända er till er långivare. Gör ni dessutom bostadsrätten till din enskilda egendom kommer den inte att ingå i eventuell framtida bodelning.

Jag hoppas detta ger svar på er fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1266)
2021-09-14 Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?
2021-09-09 Gäller fortfarande äktenskapsförordet?
2021-09-03 Vem äger vad makar emellan?
2021-08-31 Eget ansvar över skulder under äktenskap

Alla besvarade frågor (95665)