Otillbörliga metoder under ett förhör.

2018-09-25 i Förundersökning
FRÅGA
Hej!Jag har varit på ett förhör hos polisen i egenskap av vittne.Den misstänkte är en nära anhörig. Utredaren/polisen säger i förhöret att den misstänkte har erkänt. Kan jag verkligen "lita" på detta, eller händer det ibland att polisen säger så för att man ska ge dem "det dem vill ha".Hoppas ni förstår frågan.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Polisen får aldrig medvetet ljuga för dig under ett förhör för att få fram information. I rättegångsbalken hittar man en pararagraf som säger:

" Under förhör må ej i syfte att framkalla bekännelse eller uttalande i viss riktning användas medvetet oriktiga uppgifter, löften eller förespeglingar om särskilda förmåner, hot, tvång, uttröttning eller andra otillbörliga åtgärder. Den som höres må icke förmenas att intaga sedvanliga måltider eller åtnjuta nödig vila."

Den innebär att man får inte tvinga fram en bekännelse genom lögner, hot och löften. Därmed så kan jag inte garantera att polisen inte använder dessa metoder men svaret på din fråga är att det är olagligt för en polis att agera på sättet som du beskriver.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Emma Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll