Ostraffad p.g.a självförsvar?

Hej! En man i äldre medelåldern förföljer, trakasserar och hotar mig och min familj. Det är bara jag och honom där, ingen annan finns i närheten. Ingen telefon finns heller tillgänglig så jag kan inte larma polis. Till slut får jag nog och går till våldsam attack mot mannen och skadar honom riktigt illa. Kan min våldshandling anses vara försvarligt så jag slipper ansvar med tanke på hans vidriga beteende, samt att jag även fruktade för mitt eget liv? Självförsvar också?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att i skada någon annan i självförsvar kallas inom straffrätten för nödvärn (24 kap. 1 § brottsbalken). Detta är en ansvarsfrihetsgrund, dvs att trots att man begått en medveten gärning för att skada någon kommer man inte kunna dömas till straff i domstol.

När blir nödvärn aktuellt?

Det finns fyra olika situationer som möjliggör rätten till nödvärn.

Rätt till nödvärn föreligger mot:

1. ett pågående eller överhängande brottsligt angrepp på person/egendom,

2. någon som med våld eller hot om våld hindrar att egendom återtas på bar gärning,

3. den som försöker bryta sig in i rum/hus/gård/fartyg,

4. den som vägrar lämna bostad efter tillsägelse.

I den situationen du beskriver kan nödvärn bli aktuellt för att det finns ett överhängande brottsligt angrepp på person; detta innebär alltså att inget brott har påbörjats av medelåldersmannen, men det finns stor risk för att han ska begå brott mot dig. Faktorer som avståndet mellan gärningsmannen och dig själv kan dock spela roll. Lagen kräver att risken för brott är överhängande; dvs kan vara sekunder från att ske. Om det är ett avstånd på några meter kan det innebära att du avståndet är så stort att ett brott inte kan begås mot dig på direkten; då kan det ej klassas som ett överhängande brottsligt angrepp. Men eftersom jag inte vet mer om omständigheterna i ditt fall kan vi säga att en nödvärnssituation faktiskt förelåg.

Försvarlighetsbedömning

Härnäst måste en försvarlighetsbedömning ske. Denna bedömning görs i två steg:

1. Handlingen får inte klart avvika från vad som har varit behövligt.

2. Det får inte råda ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnsgärningen och den skada som hotar genom angreppet.

(NJA 2005 s. 237)

Bedömningen för om gärningen är försvarlig eller inte kommer därför bli olika i varje enskilt fall. Den fakta vi har är att hot om brott finns och den potentiella gärningsmannen är ensam med dig. Det finns ingen möjlighet att kontakta polisen. Du går till våldsam attack och skadar den potentiella gärningsmannen allvarligt.

Faktorer som kan påverka bedömningen är bl.a om det fanns möjlighet för dig att springa iväg istället. Med hänsyn till att inget brott har påbörjats innebär detta att du har mindre möjlighet till våldsamt självförsvar. Du nämner att du gått till våldsam attack; även detta kan anses vara för hårt mot gärningsmannen med hänsyn till att inget brott gentemot dig har påbörjats. Du nämner också att han har hotat din familj; detta har inte någon inverkan på hur mycket våld som får användas i stunden eftersom familjen inte är med vid tillfället för nödvärnsgärningen och har inte behövt extra skydd. Min bedömning är slutligen att den våldsamma attacken inte kan anses försvarlig i relation till det överhängande hotet mot dig som person.

Finns det ändå möjlighet att inte bli straffad?

Det finns dock en sista omständighet som kan påverka utfallet (kräver att det har varit okej med nödvärn från början). Excess är en ursäktande omständighet inom straffrätten som tillämpas när övervåld har skett vid nödvärn (24 kap. 6 § brottsbalken). Lagen säger att man ska bli ostraffad om "omständigheterna var sådana att han/hon svårligen kunde besinna sig".

För att göra en bedömning på om du svårligen kunde besinna dig ska man beakta farans art och hur mycket tid du haft på dig att reagera. Man får också beakta gärningsmannens individuella egenskaper och tidigare händelser. Det är väldigt svårt att säga huruvida nödvärnsexcess föreligger i detta fall. Mer information hade behövts för en självständig bedömning.

Det finns ett ledande rättsfall på området som kallas för Hammarfallet (NJA 2009 s. 234). I detta fall pågår det ett bråk där gärningsmannen tar fram en kniv och hotar offret, som då slår ned gärningsmannen med en hammare. Det var ett klar fall av nödvärn, men att slå så mycket med hammaren var övervåld. Pga att det fanns bevisning kring att gärningsmannen tidigare attackerat honom dagen innan, när kniven kom fram gick det fort, han hade knappt sovit och han var knappt kontaktbar efter händelsen ansåg rätten att han var i ett sinnestillstånd då han svårligen kunde besinna sig. Därför friades han pga excess.

Som du hör är det högt ställda krav; i ditt fall har gärningsmannen inte haft extra vapen och det har inte gjorts några fysiska attacker sen innan. Detta talar emot att du skulle gå fri pga excess. Å andra sidan skriver du att du var livrädd; detta kan tala för excess. Likaså kan mannens ålder/kroppsbyggnad ha en inverkan i det fall att han är starkare än dig. Eftersom kraven är så höga är det dock inte sannolikt att du skulle gå fri - men en enskild bedömning måste göras av domstol.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv StålhammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”