FrågaKÖPRÄTTKöplagen07/11/2019

Ospårat paket har kommit bort i posten, vem ansvarar?

Hej,

Jag undrar vad mitt tillvägagångssätt ska vara som nästa steg i en bedrägerifråga på nätet.

Jag köpte för några månader sen ett Nintendo Switch för runt 4000kr på facebook marketplace. Jag kollade upp säljaren snabbt och fick inga dåliga vibbar av henne förutom att hon var seg på att svara. Vi kom överens om att hon skulle skicka varan efter att hon fått betalning via swish. När hon väl skickar 3 dagar senare än avtalat så säger hon att hon skickat detta som ett ospårat paket. Detta försvinner med posten och jag yrkar enligt köpelagen (i och med att hon ej har bevis på att hon skickat det) att hon har ansvaret för paketet tills detta kommer fram till mig och att jag vill ha pengarna tillbaka. Hon yrkar istället på att det är postens ansvar och att hon gjort en anmälan till postnord och vill behålla pengarna. Jag gjorde en polisanmälan om bedrägeri mot henne som ledde till en förundersökning som lades ner pga "utpekade personen har gjort en anmälan om att godset försvunnit på posten, går ej att styrka brott och bör tas som en civilrättsligt mål". Efter kontakt med postnord avsäger de allt ansvar när saker skickas ospårbart, något säljaren garanterat fått också som svar.

Åter till min fråga: Vad är nästa väg att gå? Jag vill gärna få tillbaka pengarna, men i och med att det är en mindre summa så kanske det inte är värt kostnaden att ta det vidare juridiskt? Kan jag kräva en grundligare utredning av polisen då jag själv sett att hon tidigare är dömd i domstol?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Jag kommer först gå lättast hur du lättast kan kräva dina pengar tillbaka, sen kommer jag gå igenom varför detta inte är lämpligt att ta upp från ett straffrättsligt perspektiv. Jag kommer i mitt svar förutsätta att ni bor på ett omfattande avstånd från varandra, dvs att ni inte har möjlighet att besöka varandra.

Hur du går vidare härifrån

Situationen du beskriver är ett transportköp. Det innebär att köparen och säljaren inte finns på samma ställe, och säljaren har förbundit sig att skicka varan till köparen via transport som de själv ordnat eller anlitat tredje man för.

Inom köprätten är en central fråga vem som bär ansvaret för eventuella fel. Vid transportköp övergår detta ansvar, ifall tredje man (i det här fallet Postnord) anlitas, när varan överlämnas på transportören (7 § Köplagen). Alltså bar du den ekonomiska risken när varan försvann. Det viktiga är att risken går över vid avlämnandet (13 § Köplagen)

Det finns dock fortfarande räddning för ditt fall. Säljaren var den som ordnade transporten, vilket innebär att de har en plikt att göra det med lämpliga transportmedel och sedvanliga villkor (8 § Köplagen). Villkoret som låter Postnord friskriva sig från allt ansvar för att paketet kommer fram, samt att det inte går att spåra kan tänkas bryta mot det här.

Frågan om straffrätt

Det är förståeligt att du vill se den här personen straffad. Problemet framkommer i att bedrägeri förutsätter uppsåt, något som är svårare att betydligt bevisa än vårdslöshet. Vårdslösheten i det här fallet ligger i att säljaren anlitade transportören till ofördelaktiga villkor, utan att omständigheterna påkallade det.

Bedrägeri förutsätter vilseledande, uppmaning till handling eller underlåtenhet, att detta är till gärningsmannens fördel och att offret lider skada(9 kap 1 § Brottsbalken). I ditt fall är vilseledandet inte möjligt att bevisa troligen, eftersom vilseledandet måste ske uppsåtligen.

Vidare är det en rimlig förklaring att paketet kommit bort i posten, därför skulle inte en fällande dom vara sannolik, eftersom beviskravet inte är uppfyllt.

Polisen kommer inte att utreda detta vidare om du inte visar att hon har vilselett dig med vilja. Det är därför de hänvisar till köprättsliga regler, för där kan du få kompensation för den förlust du har lidit. Den enda skillnaden i slutresultatet är att säljaren inte tvingas till straff.

Mitt råd

Spara all kommunikation mellan dig och säljaren, den kan vara bevis ifall det går hela vägen till rätten.

Skriv ett meddelande till säljaren där du hänvisar till 7 § och 8 § i Köplagen. Förklara att hon genom att anlita Postnord med dessa villkor, någonting hon sedan tidigare har medgett, inte tagit tillvara dina intressen på ett sådant sätt som lagen stadgar. Förklara vidare att du kräver tillbaka dina pengar. Nämn sist att du kommer att vända dig till rätten ifall hon inte betalar tillbaka det du tidigare har betalat henne. Huruvida du gör verklighet av detta är upp till dig.

Bevis för betalning finns i Swish.


Om du har ytterligare frågor hjälper vi dig gärna även i framtiden

Med vänlig hälsning,

Adam NovakRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo