Oskyldigt anklagad för brott

Hej, jag har blivit anmäld för hot, men saken är den att jag har inte utfört något hot mot någon eller sagt något kränkande till någon. Hon som anmälde mig sa att det var hennes kompis som sagt till henne att jag skulle slå en dator i hennes huvud till döds. Sedan så anmälde hon mig för hot. Blir inte det förtal eller olagliga hot? Jag vet inte vad jag ska göra. 

Lawline svarar

Hej,
Tack för din fråga!
Jag har förstått din fråga som att du anser dig oskyldigt anklagad för det här olaga hotet du är anmäld för och att du således inte har sagt det som vännen i fråga påstår.
    För det första kan konstateras att det du är anmäld för troligtvis är olaga hot enligt 4 kap 5 § BrB, som du kan hitta https://lagen.nu/1962:700#K4P5S1. Du kan inte göra något åt att en polisanmälan har skett, alla har rätt att göra en polisanmälan oavsett ifall den kan anses obefogad. Däremot kan du förbereda dig på vad som kommer att hända framöver. Vad som kommer ske nu är att polisen kommer att inleda en förundersökning för att kunna hålla förhör med dig och alla andra inblandade samt eventuella vittnen. En förundersökning sker på grund av att man ska kunna ge åklagaren tillräckligt med material för att kunna bestämma om ett åtal ska väckas eller inte. Förundersökningen sker därför bara i utredningssyfte där polisen är skyldig att ta hänsyn till saker som även är till din fördel, de ska vara helt objektiva. Under förhören har du möjlighet att ge din version av det hela, mer än så kan du inte påverka det kommande händelseförloppet. Visar det sig under förundersökningen att det inte finns tillräckligt starka bevis för att det är sannolikt att du har begått det brott du är anmäld för kommer åklagaren bestämma sig för att inte väcka åtal mot dig. Du har rätt att under hela förundersökningen få information om vad som händer, ifall åklagaren inte kan motivera annat, så du kommer självklart bli meddelad huruvida åklagaren väljer att väcka åtal eller inte. Väljer åklagaren att väcka åtal kommer saken att prövas i rättegång där det måste vara ställt ”utom rimligt tvivel” att du är skyldig till det du är anklagad för. Det beviskrav som uppställs på åklagaren i rättegången är väldigt högt för att domen ska bli till din nackdel. 
    Sammanfattningsvis kan sägas att om du inte uttalat dig så som vännen hävdar har jag svårt att se att åklagaren kommer väcka åtal. Ännu mindre troligt är det att du kommer bli fälld och dömd i domstol för det olaga hotet.
    Angående vännen i fråga som hade påstått att du hotat personen kan denna gjort sig skyldig till förtal enligt 5 kap 1 § BrB, se https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1,. Vännen har då gjort sig skyldig till ett brott som kräver uppsåt vilket får utredas. Observera att förtal inte innefattas i det allmänna åtalet som åklagaren väcker utan det är du som målsägande som måste väcka åtal, se 5 kap 5 § BrB här.

Med vänlig hälsning, 

Beatrice RohdinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”