Oskyldighetspresumtion

2019-02-23 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej! Jag undrade lite över oskuldspresumtion. Var kan jag läsa på om historia och hur den har utvecklats? Har letat runt lite men hittar ingenting.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Oskyldighetspresumtion avser den grundläggande straffrättsligt processuella princip som innebär att den som är misstänkt för ett brott ska behandlas som oskyldig till motsatsen har bevisats. Principen är reglerad i 11 artikeln i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. I artikel 6.2 Europakonventionen föreskrivs att den som är anklagad för brott ska betraktas som oskyldig tills dess att hans skuld har blivit lagligen fastställd. Europakonventionen är inkorporerad i svensk lag genom Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Mitt tips är att kolla i prop 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, som är propositionen till inkorporeringen av Europakonventionen där oskyldighetspresumtionen regleras.

Hoppas att det besvarade din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Azra Delkic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll