Oskuldspresumption och bevisbörda

2016-04-25 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Finns det någon motsvarighet till innocent until proven guilty i svensk rätt - inte minst inom skatterätt ? Borde det inte finnas något krav på konkreta bevis från SKV sida vid s.k. skönstaxering. Räcker det juridiskt sett att handläggarna bara tycker till utan någon eg. faktagrund?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns en typ av svensk motsvarighet. Gällande brottmål så är det åklagaren som måste bevisa att den tilltalade är skyldig. Den tilltalade är oskyldig tills motsatsen är bevisad.

Tvistemål har ett liknande synsätt. Den som påstår något, måste bevisa att det faktiskt är så. Till exempel, om du har sålt en bil till en person, och denne säger att bilen är trasig och vill ha pengarna tillbaka, måste köparen bevisa att den faktiskt är det.

Jag hoppas att det här gav dig svar på din fråga. Annars får du mer än gärna kommentera här under så ska jag besvara även det!

Vänligen,

Moa Bodin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (354)
2020-12-29 Kan jag bli straffad/ansvarig för brott en person begår via mitt internet?
2020-12-23 Använda inspelningar som gjorts olovligen som bevis i rättsprocess
2020-12-22 Får man spela upp ett inspelat samtal för tredje part i bevissyfte?
2020-12-18 Varför begär åklagaren komplettering av ärenden?

Alla besvarade frågor (88084)