Oskäliga villkor i äktenskapsförord

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om äktenskapsförord. Om A och B är gifta och köper en villa och vill skriva ett äktenskapsförord på hur villan ska delas upp vid eventuell skilsmässa, går det att skriva på en viss summa istället för viss proportion? Alltså om A har halva villan + en viss summa, säg 500 000 kr i 2017 års penningvärde. Går det att skriva så i ett äktenskapsförord, och skulle det få konstiga konsekvenser?Mvh
SVAR

Hej,

för att besvara din fråga vänder vi oss till äktenskapsbalken (ÄktB), se här.

En makes egendom räknas som giftorättsgods om den inte anses vara enskild egendom. 7 kap. 1 § ÄktB

Vad som bland annat är enskild egendom är egendom som är det till följd av ett äktenskapsförord. 7 kap. 2 § 1 st. 1 p. ÄktB

Om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till innehållet, omständigheter vid äktenskapsförordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheter i övrigt så får det jämkas eller bortses ifrån helt och hållet vid bodelningen. 12 kap. 3 § 1 st. ÄktB

A och B får alltså avtala om att en viss del av fastigheten ska vara enskild egendom för någon av makarna. Detta är helt okej och i enlighet med lagen. Dock ska det påpekas att om omständigheter pekar på oskälighet så kan äktenskapsförordningen alltså bortses ifrån. Om fastigheten t.ex. har köpts med lika mycket pengar av både A och B kan denna fördelning som du förklarar anses oskälig.

Ett annat scenario är att fastigheten, vid skilsmässa, är värd ett litet belopp. Exempelvis, om fastigheten är värd 900 000 kr leder det till att 950 000 kr ska vara enskild egendom för A vilket alltså är oskäligt (hälften av 900 000 kr + 500 000 = 950 000 kr).

MVH

Zinar Budak
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1267)
2021-09-22 När kan jag senast skicka in ett äktenskapsord för registrering?
2021-09-14 Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?
2021-09-09 Gäller fortfarande äktenskapsförordet?
2021-09-03 Vem äger vad makar emellan?

Alla besvarade frågor (95852)