Osjälvständiga brottsformer

FRÅGA
Föreligger det ett straffbart förstadium till fullbordat brott närA- en person beslutar i samråd med en annan person att de tillsammans ska utsätta entredje person för misshandel som är att anse som grov.B- En person tar med sig en kniv när han går ut en kväll med uppsåt att använda den för att misshandla en viss person som han hoppas stöta ihop med under kvällen.C- En person riktar ett slag med öppen hand mot en bredvid stående person med uppsåtatt tillfoga denne viss smärta (ringa misshandel). Slaget träffar dock inte eftersom dettilltänkta offret precis hinner ducka. Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!

Reglerna som är relevanta för din fråga finner vi i Brottsbalken (BrB).

Stämpling till grov misshandel

Att i samråd med någon besluta om att begå brott är är straffbelagd under vissa förutsättningar (23:2 st. 2 BrB). En förutsättning för att hålla någon straffrättsligt ansvarig för stämpling till brott är att ansvar för stämpling är särskilt föreskrivet. Det ska alltså framgå av lagen att stämpling till grov misshandel är ett brott, vilket det också gör i 3 kap. 11 § BrB (jfr. även 3:5-6 BrB). Straffrättsligt ansvar för stämpling till grov misshandel kan alltså aktualiseras i A-fallet.

Förberedelse till misshandel av normalgraden

Att ta med sig en kniv i syfte att skada en annan person är en otillåten handling (23:2 st. 1 p. 1 BrB). Även här krävs det att straffrättsligt ansvar för förberedelse till misshandel är särskilt föreskrivet i lagen. I 3 kap. 11 § BrB framgår det att förberedelse till misshandel är straffbelagd, så länge fallet inte betraktas som ringa. Straffrättsligt ansvar för förberedelse till misshandel kan alltså aktualiseras i B-fallet.

Försök till ringa misshandel

Eftersom personen inte lyckades fullborda det tilltänkta brottet, ringa misshandel, så är frågan om denne istället kan dömas för försök till ringa misshandel. Dock, i och med att det inte framgår av lagen att handlingen är straffbelagd så kan personen inte dömas för försök till ringa misshandel (jfr. 3:5 och 3:11 BrB).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (374)
2020-09-20 Preskription gällande dråp
2020-09-03 Straff för misshandel och vållande till kroppsskada
2020-09-01 Berätta om tidigare misshandel i samband med en ny anmälan mot tidigare partner
2020-07-30 Nödvärnsrätt

Alla besvarade frågor (84484)