Osämja mellan grannar

2016-04-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Min granne ville inte vara med att betala staket, vi anlitade en firma som gjorde det och vi betalade, staketet sattes 25 cm in på vår tomt för alla evantuliteter. Jag sa till grannen att denne inte fick ha några klätterväxter på vårt staket, inte heller ställa plankor och räfsor och andra verktyg emot det, men nu är det massor av plankor och snöskyfflar m.m.. Grannen bråkar med oss dagligen. Vad ska jag göra? Vad har jag för laglig rätt emot grannen, då det är mitt staket som står 25 cm in på min tomt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Hur grannar ska förhålla sig till varandra beskrivs i Jordabalkens (JB) 3 kap. Ni har all rätt att ta ner klätterväxter som växer över tomtgränsen (här 3:2 JB), men inte förstöra själva rötterna som befinner sig på grannens fastighet, eftersom själva klätterväxtens rötter utgör fastighetstillbehör, precis som skog skulle göra för en skogsägare, enligt 2 kap. 1 § JB.

Ni har även underhållsskyldighet för staketet som är på er tomt, så ni gör i princip vad ni vill. Anser ni att klätterväxter eller liknande är ogräs som är inne på eran tomt då tar ni bort det.

Om ni inte har tagit kontakt med Lantmäteriet då borde ni göra det. Lantmäteriet kan utreda frågor kring gräns, men även skriva in i fastighetsregistret att ni har underhåll för staketet så att nästa ägare inte hamnar i konflikt kring detta.

Staketet är erat rent ekonomiskt och om det står på er tomt utgör det även fastighetstillbehör, enligt 2 kap. 1 § JB. När er granne utan lov använder det som är erat kan antingen 12 kap. 1, 2 §§ (här) 8 kap. 11, 8, eller 9 §§ (här) Brottsbalken bli tillämpliga. Dessa reglerar när er granne skadar eller rubbar besittningen, alltså eran användning och bruk, som ni har av ert staket. Det ni kan göra är att anmäla alla situationer som orsakat osämja till polisen.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!


Med varma hälsningar

Terese Vestergård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2011)
2021-01-15 Hjälp med att upprätta ett överklagande
2021-01-15 Hur överlåter man en fastighet som gåva?
2021-01-09 Hur betraktas störningar i en hyres/bostadsrätt?
2021-01-01 Är det olagligt för barn att leka på gatan?

Alla besvarade frågor (88214)