Osäljbar fastighet vid konkurs

2018-11-30 i Konkurs
FRÅGA
Vad händer med fastigheten som inte går att sälja om dödsboet försätts i konkurs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och det är även de som utser en konkursförvaltare. En konkursförvaltare har till uppgift att omvandla samtliga tillgångar i konkursboet till likvida medel (kontanter) för att kunna täcka konkursborgenärernas fordringar. En konkursborgenär är någon som har en fordran mot någon annan och motparten (i detta fall dödsboet) betecknas gäldenär. Konkursförvaltaren ska främja en snabb och fördelaktig avveckling av konkursboet.

Att en förvaltare abandonerar egendom innebär att konkursboet inte längre gör anspråk på egendomen, alltså ingår inte egendomen längre i konkursboet. Boet befrias således från eventuella kostnader som kan uppkomma på grund av innehav av egendomen. Abandoneringen innebär inte att konkursgäldenären skiljs från egendomen eller från ansvar för eventuella kostnader förknippade med egendomen. När en egendom abandoneras blir det ofta upp till konkursgäldenären, eller den som har pant i egendomen att avgöra på vilket sätt egendomen ska vårdas eller säljas.

Förhoppningsvis fick du svar på din fråga!

Vänligen,

Emma Rönnqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (273)
2021-12-21 Kan jag förlora min bil som står parkerad på ett område som tillför en firma som går i konkurs?
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?

Alla besvarade frågor (98708)