Osäker arbetsmiljö

FRÅGA
Jag jobbar inom resturang. I resturangen jag jobbar finns det lampor som inte funkar, oankarade hyllor med tung belastning samt flera hälsorisker. Vad borde jag göra?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De allmänna kraven som gäller för arbetsmiljön på arbetsplatsen hittar vi i arbetsmiljölagen (AML). Enligt 3 kap. 1a § AML ska arbetsgivaren och arbetstagare samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö, men ytterst är det arbetsgivarens som ansvarar för förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Vidare framgår det av 3 kap. 2 § AML att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Att förankra restaurangens hyllor skulle kunna vara en sådan åtgärd.

Ifall det finns säkerhetsbrister på arbetsplatsen så ska du i första hand tala med din chef. Ifall din chef inte uppfyller kraven i AML så kan du kontakta skyddsombudet. Skyddsombudet är de anställdas representant vars främsta uppgift är att bevaka att det finns skydd mot olycksfall på arbetsplatsen. Skulle din arbetsplats inte ha något skyddsombud så kan du kontakta ditt fackförbund. Du kan också anmäla bristfälliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och känner mer klarhet i situationen, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (734)
2021-03-06 Har du rätt till lön för tidigare utfört arbete efter avslutad provanställning?
2021-03-06 Vad ska du göra om din arbetsgivare inte har betalat ut din lön?
2021-03-06 Sämre position efter omorganisation?
2021-03-04 Är arbetsgivaren bunden av en utlovad löneförhöjning?

Alla besvarade frågor (89960)