Ort och datum vid avtal

2019-12-25 i Formkrav
FRÅGA
Hej! Jag undrar om det faktum att ort och datum finns med vid undertecknande av ett avtal. Är det ett absolut krav att de finns med, och vad är i så fall bakgrunden/syftet med kravet? Blir ett avtal ogiltigt om uppgifterna saknas?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om avtal
Vid avtalsfrågor är huvudregeln i Sverige att avtalsfrihet ska råda. Det betyder att avtalsparterna väljer vilka avtalsvillkor som ska gälla mellan dem. Vanligtvis är det tillräckligt med att en gemensam partsvilja finns för att formkraven för avtal ska anses vara uppfyllda. Generella regler för avtal hittar du i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).

Din fråga
Angående din fråga om ort och datum kan jag inte ge dig ett konkret svar eftersom formkrav kan variera beroende på vad det är för avtal. Ibland kan det ställas upp krav på att ett avtal ska ingås skriftligen, att parternas underskrifter ska bevittnas och att datum ska skrivas, medan vid andra avtal behöver dessa krav inte nödvändigtvis uppfyllas. Vid exempelvis ett hyresavtal för en hyresrätt gäller 12 kap. jordabalken och vid testamente måste man titta på reglerna i 10 kap. ärvdabalken.

Du är välkommen att återkomma med en ny fråga om du undrar om vad som gäller specifikt för den typ av avtal som du syftar på.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (152)
2020-03-19 Bevittnande av framtidsfullmakt
2020-03-13 Muntliga avtals giltighet enligt L om handelsagentur
2020-03-05 Fullmakts giltighet
2020-02-28 Vem får vara vittne av en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (78470)