Oren accept i kombination med nytt anbud

Hej, Om jag har fått ett anbud från ett företag men väljer att ändra på priset genom atts tryka över det gamla priset , skriva på och skicka tillbaka vad händer om jag inte får ett svar på detta? men bara får ett mail där det säger att leveransen är på gång? hur vet jag att att dom har accepeterat detta pris eller om dom kanske tror att det ursprungliga priset är accepterat?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som inledning kan det sägas att avtalslagen är dispositiv, vilket innebär att avtalsparterna själva kan bestämma förutsättningarna för sitt avtal. Om du och din motpart har valt att att använda er av någon annan metod för avtalsslutning är det denna som gäller och vad jag nedan förklarat är att se som ej tillämpligt. Enligt svenska avtalsrättstillämpning sluts avtal genom den s.k. anbud- acceptmodellen. Innebörden är att anbudsgivare är bunden av sitt anbud vilket kan accepteras eller avvisas av motparten. Denne är i sin tur bunden av sin accept.

Av din fråga förstår jag att din motpart skickat ett anbud till dig som du accepterat med en ändring. Din accept är därför att se som ”oren” vilket innebär att den inte överensstämmer med anbudet. En oren accept är i avtalslagens (6§) ett avslag i förening med nytt anbud, du har således inte accepterat motpartens anbud och din accept är att se som ett nytt anbud för motparten. Av 6 § följder dock ett undantag: att om den som avger accepten i tron att den ligger inom anbudet och anbudsgivare måste inse detta, har anbudsgivaren en skyldighet att informera acceptgivaren om att dennes accept inte är i enlighet med anbudet och att anbudsgivaren inte vill ingå avtalet. Uppfyller denne inte sin reklamationsplikt föreligger avtal.

I och med din orena accept (som nu är ett anbud) har motparten (företaget) att antingen accepter eller avböja det. I och med att företaget svarat att ”leveransen är på gång” kan detta vara att se som en accept av ditt anbud.

Dock finns en risk att företaget inte uppmärksammat din ändring och därmed tror att din accept är ren. Men eftersom rollerna har kastats om till att du blir anbudsgivare och du inser att risken finns att företaget tror att det ursprungliga anbudet accepteras, kan du ha en reklamationsplikt mot företaget. Detta eftersom de tror att deras accept ligger i linje med anbudet (det ursprungliga anbudet)

Sammanfattningsvis råder jag dig att kontakta företaget för att få det bekräftat vilket pris som de anser föreligger

Länk till avtalslagen har du https://lagen.nu/1915:218

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000