Oren accept

2015-10-27 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej!Om jag får en avtalsförslag ifrån ett företag, men anser att priset är lite för högt, annars ser avtalet bra ut. Kan jag stryka över priset i avtalet och skrivas dit ett annat, enligt mig mer rimligt pris, för att sedan skriva på, om jag skriver dit en lapp på framsidan av avtalet med något i stil med "återsänder avtal med ändringar"? Skulle detta avtal bli giltigt eller har jag gjort något fel?Om jag inte hört något av företaget när leveransdatumet på avtalet börjar närma sig utan bara fått mail nyligen där det stod typ att "allt ser bra ut med leveranserna"? Bör jag vara orolig? Vilka lagar/paragrafer reglerar detta fall?Tack för hjälp! Måns
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om avtalsbildning

Det avtalsförslag Du fått från företaget kallas inom juridiken för ett anbud. Ett sådant är bindande för anbudsgivaren och om motparten (i detta fall Du) väljer att acceptera måste anbudsgivaren hedra det då uppkomna avtalet, 1 § Avtalslagen (här).

Vad beträffar godtagandet av avtalet, den s.k. accepten, måste den i fullo överensstämma med anbudet. Ändringar i anbudet medför således att något avtal inte kommer till stånd. I stället ses detta som ett nytt anbud, se vidare 6 § avtalslagen.
Den ändring Du i så fall gör och återsänder till företaget innebär ett nytt anbud, vilket Du då blir bunden till. Företaget kan välja att acceptera detta eller förkasta anbudet. Så genom att bara återsända med ändring har inget avtal kommit till stånd, det krävs att företaget accepterar.

En accept kan lämnas på olika sätt. Det vanligaste är genom att på något vis bekräfta avtalsinnehållet, t.ex. genom en underskrift.

Ett annat sätt är genom s.k. konkludent handlande, vilket betyder att en part inte formellt givit en accept men ändå agerar såsom att avtalet vore slutet. Konkludent handlande finns inte reglerat i lag, men anses utmynna ur att ett avtal normalt inte kräver någon särskild form (till skillnad från avtal vid fastighetsköp som medför krav på skriftlighet). Skolexemplet på konkludent handlade är att en person går på en buss. Det får anses vara allmän kännedom att bussar inte är gratis, varvid personen kan sägas acceptera att betala vad bussresan kostar genom att kliva på bussen.

Att företaget mejlar med bekräftelse om leveranser skulle kunna ses som ett konkludent handlande. För att det ska vara ett regelrätt konkludent handlande får dock anses krävas att företaget också agerat i enlighet med avtalet.

Särskilt om lagstiftningen

Svaret ovan gäller den allmänna tillämpningen av avtalsrätten. Det bör påpekas att denna är dispositiv, vilket innebär att reglerna kan avtals bort, se 1 § 2 st. Avtalslagen. Detta gäller även ifall något annat är vanligt mellan avtalsparterna, s.k. sedvänja. Är det t.ex. vanligt mellan parterna att binda sig vid avtalet genom att strunta i att svara, gäller detta framför den traditionella anbud-accept modellen.

Avslutande ord

I fall Du blir osäker på vilket avtal företaget avsett slutit bör Du kontakta detta för att kontrollera. Det finns alternativa svar på denna fråga beroende på vilka partskonstellationer som det kan tänkas röra sig om (näringsidkare/konsument t.ex.) eller vilka branscher parterna figurerar inom.

Detta är vad som inryms i vår gratistjänst, behöver du vidare hjälp är Du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller mejla oss på info@lawline.se.

Du kan även boka en tid för juridisk rådgivning om ditt ärende här.

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (305)
2020-11-30 Vad innebär anbud?
2020-11-30 Vad innebär en accept?
2020-11-20 Kan en säljare ändra priset på en vara innan köp?
2020-11-01 Innebar mitt telefonsamtal med en blocket-spekulant ett bindande avtal?

Alla besvarade frågor (86933)