Ordningsvakts möjligheter att fakturera bevakningsbolag

FRÅGA
Jag har försökt läsa på i lagen om bevakningsbolag (1974:191) och en tolkning om omfattning vad gäller att fakturera för utfört arbete till bevakningsbolag. Lagen säger:1 § Med bevakningsföretag avses i denna lag den som yrkesmässigt åtarsig att för annans räkning1. bevaka fastighet, anläggning, viss verksamhet, offentlig tillställning ellernågot annat sådant,2. bevaka enskild person för dennes skydd, eller3. bevaka sedlar, mynt eller annan egendom i samband med transport.Lagen gäller inte bevakning som utförs av statlig eller kommunal myndighet.Den gäller inte heller bevakning som utförs av enskild person, om denneendast fullgör uppdrag med stöd av ett förordnande som har meddelats honomav en myndighet enligt en bestämmelse i lag.Med stöd av sista stycket. Kan jag som med stöd av förordnande som ordningsvakt fakturera ett bevakningsbolag direkt för mina tjänster. Jag bedriver det visserligen Yrkesmässigt och på en Offentlig tillställning men arbetet utförs av en enskild person.Om så är fallet antar jag att med definitionen enskild person menas en driftsform som går att knyta till en enskild person. Dvs en enskild firma och att ett aktiebolag ber definition faller (även om det endast finns en anställd) då det inte är en enskild person som utför uppdraget.Har försökt söka i förarbeten för SFS 2006:517 utan att kunna bli så mycket klokare.
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Din fråga regleras av lag om bevakningsföretag (BevL) (1974:191) se här.

En enskild person som utför bevakning med stöd av ett ordningsvaktsförordnande utfärdat av polisen omfattas inte av BevL enligt 1 § andra stycket BevL. För att kunna fakturera för en bevakningstjänst (verksamhet) krävs auktorisation enligt 2 § BevL. Auktorisation beviljas endast om det prövats och godkänts enligt de uppställda kraven i 3 § första stycket BevL och i det beslutet ska det anges vilket eller vilka slag av verksamheter som avses med auktorisationen (3 a §). Undantag från 3 a § för utländska yrkesutövare från EU och ESS som ämnar att utöva tillfällig bevakningsverksamhet i Sverige regleras i 3 b § BevL. 3 b § BevL är emellertid inte tillämpbar i Ditt fall.

Svar på Din fråga framgår sammanfattningsvis av 1 § andra stycket andra meningen BevL vilken främst tar sikte på begränsningen av enskilda ordningsvakter som önskar att enskilt bedriva bevakningsverksamhet. Det krävs auktorisation från länsstyrelsen efter yttrande från polismyndigheten för att Du ska kunna fakturera för Din bevakningstjänst. Förutsättningarna att erhålla sådan auktorisation som avses härvid torde vara obefintliga för Din del i egenskap av enskild ordningsvakt.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (64)
2020-10-17 får en ordningsvakt neka mig inträde?
2020-10-09 Entrévärdens vs. ordningsvaktens jobb
2020-10-06 Vilket lagstöd används när någon blir avvisad för fylla?
2020-09-27 Väktare och befogenhet att föra bort någon från offentlig plats

Alla besvarade frågor (85407)