Ordningsvakters befogenhet

FRÅGA
Jag undrar om ordningsvakter har tillåtelse att avisa mig från affärer för dom påstår att jag snattat någon dag innan. dom förföljde mig den dagen o jag tog ingenting. Är de rätt av dom att slita in mig genom hela affären o avvisa mig från platsen (en galleria) fast jag inte gjort nånting inte stört någon ellr nått följde en kompis som skulle handla? och har polisen rätt att låta mig sitta på stationen resten av dagen om jag vistas i centrum..?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har delat upp svaret i olika delar eftersom jag tolkar det som att du har olika frågor.

Har ordningsvakterna rätt att avvisa dig för att de tror du snattat där tidigare?

Nej ordningsvakterna hade inte rätt att avvisa dig för att de misstänker att du tidigare snattat i en butik i gallerian.

Även om du skulle ha snattat dagarna innan har ordningsvakterna inte rätt att hindra dig att gå in i butiken några dagar senare. Även om de säger till dig att inte gå in och du går in har ordningsvakterna ingen rätt att avlägsna dig.

Ordningsvakten får avlägsna någon från platsen om han/hon störde den allmänna ordningen eller utgjorde en omedelbar fara för denna enligt 13 § och 29 § 3 st Polislagen (1984:387).Att störa den allmänna ordningen kan vara att störa människor omkring sig på olika vis, skrika eller liknande. Det kan också vara genom ett straffbart beteende såsom förargelseväckande beteende.De får också ingripa om någon begår brott enligt 24 kap. 7 § Brottsbalk (1962:700).

Det är viktigt att säga att det inte är tillräckligt att du tidigare varit bråkig, stört den allmänna ordningen eller att de misstänkt att du snattat några dagar! Det måste finnas ett konkret pågående störande beteende för att ordningsvakterna ska ha rätt att avlägsna dig från platsen eller att de kommer på dig med att snatta. Vanligtvis ska ordningsvakten också avvisa dig, det vill säga be dig lämna platsen innan de avlägsnar dig genom att släpa dig från platsen.

När har polisen rätt att omhänderta någon?

Polisen får inte omhänderta dig utan att ha en anledning till det. Dom får inte omhänderta dig bara för att du varit i centrum.

Däremot finns olika tillfällen när polisen har rätt att omhänderta någon. Ett exempel är om någon stör den allmänna ordningen som jag skrev om tidigare. Om det inte anses tillräckligt att avlägsna någon från platsen får polisen eller ordningsvakt omhänderta personen enligt 13 § 2 st Polislagen (1984:387).

Polisen måste berätta varför du blivit omhändertagen enligt 15 § Polislagen (1984:387).

Med vänliga hälsningar,

Emmy Pettersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?